Вход за членове:
Актуално
«123»

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(20.10.2021)
 Уважаеми колеги, във връзка с изпратените ви документи/анкета и презентация на проект на ЗВД/, които получихме от МЗХГ, днес по инициатива на Зам.-министър доц.д-р Крум Неделков беше проведена видеоконферентна среща с цел първоначална дискусия по тези теми. Водещ беше доц. Неделков. Участваха от страна на:
МЗХГ - д-р Милена Трендафилова, д-р Петя Петкова, д-р Ваня Русева, д-р Ралица Ранкова, д-р Анастасия Ковачева
ЦОРХВ - д-р Илиян Костов, д-р Евгени Макавеев
БАБХ - д-р Борис Борисов, д-р Емил Славев, д-р Даниел Денев, д-р Марина Иванова, д-р Георги Дерменджиев, д-р Силвия Пеева
БВС - д-р Димитър Цанков, д-р Мирослав Първанов, адв.Иван Георгиев.
Доц.д-р Крум Неделков заяви: ”Губим ценно време, трябва да си заложим разумен период за дебати по законопроекта, защото имаме срокове, които трябва да спазим за въвеждането на изискванията на регламентите в националното законодателство“.Той допълни, че с промените се налага изцяло нова философия и структура на нормативната база, която да съответства на съвременните нужди на работещите в отрасъла. Също така изрази надежда, че при формирането на новото Народно събрание през ноември ще има проект на закон в почти завършен вид, който да се предложи за обсъждане на ресорната комисия. Също посочи, че се очаква през следващата година системата ВетИС да бъде надградена, с което да се въведе възможността за електронно издаване на рецепти. Относно дългосрочните обучения доц. Неделков каза, че мястото им за провеждане е в университетите, защото там могат да се покажат новите методи и техники, тъй като там се развива и научно-изследователската дейност. Заместник-министърът информира още, че ще има и нововъведения във ВетИС, свързани с уведомяването от страна на фермерите за събития с животните по електронен път. Според него, това може да затрудни част от фермерите. В тази връзка ще се обсъди възможността това информиране да става и по телефон.
От страна на БВС беше отбелязано следното:
БВС има колективен орган на управление – Национален съвет. По важни въпроси, какъвто е проекта на нов ЗВД, окончателни становища съсловната организация може да дава само след широко обсъждане със своите членове и решения взети от техните 28 национални представители по области. БВС има готовност за официално становище за всеки получен конкретен проект по ЗВД или по отделни глави от него.
На този етап във връзка с предни становища по проекта на ЗВД изразявани от БВС, д-р Първанов обърна внимание върху някои основни позиции, свързани с представената презентация:
1. Спазване на принципа – да не се транспонират текстове от регламенти в ЗВД! Проекта на структура е смесица от препратки към регламенти, директно цитиране на текстове от тях и текстове от сега действащия ЗВД. Трябва да се преразгледа отношението към текстове от регламентите във връзка с възлагане на РВЛ на официални дейности от компетентния орган. Задължително е да се спази разделянето на функциите на изпълнители на дейности и контролиращи тези дейности.
Относно делегирането на официални дейности на РВЛ е целесъобразно те да бъдат финансово обезпечени, като за всяка конкретна дейност се определя цена в тарифа.
Препращането към текстове към друг закон, какъвто е ЗУАХВ, който препраща към текстове от регламент 625 е неправилно и объркващо. Навсякъде се прави една и съща грешка – приравняване на официален контрол и официални дейности, като са дава приоритет на контрола.
2.Темата с груповите практики трябва да бъде широко дискутирана не от администрацията, а от ветеринарното съсловие, което е пряко засегнато. За пример може да се даде, че мобилните клиники бяха категорично отхвърлени от съсловието след мащабно проучване и гласуване. Така че, БВС ще излезе с категорична позиция по този въпрос след една по-широка дискусия сред своите членове и след окончателно решение от националните представители.
3.Темата за продължаващото обучение –трябва да бъде сериозно заложена в ЗВД, като ангажимент, но и задължение на БВС.
4.Темата с разпространението на ВМП – БВС има ясна позиция по този въпрос и тя е да се преустанови директното закупуване от фермерите от складове на едро на ВМП с карентни срокове.
5. По отношение на въвеждането на добри ветеринарномедицински практики – това вече е направено съобразно ЗСОВЛБ, чрез Кодекс и предложението да се одобрява от министъра на земеделието е неприемливо, защото нарушава принципа на саморегулация.
6. Минимизиране на количеството хартиени документи /Протоколи, уведомителни писма, декларации/. Уведомяване по електронен път, електронни протоколи и писма.
Срещата приключи в добър тон, след като всички страни изразиха подкрепа за позициите на БВС и уверение за един добър и конструктивен диалог с цел изготвяне на максимално добър проект. Доц. Неделков призова за по-голяма експедитивност и поздрави всички участници за изразените становища.
С уважение,
Д-р Димитър Цанков
Зам.-председател на НС на БВС


(17.09.2021)
 Уважаеми колеги, както съобщихме с публикация от 19.08.2021г., Българския ветеринарен съюз изпрати писма до всички български евродепутати с призив да гласуват против предложението на „Зелените” в Европарламента за забраната на основни групи антибиотици във ветеринарната сфера. Ние изцяло подкрепихме позицията на AHE, FVE, EPRUMA и EGGVP в защита на научната оценка, направена от EMA, EFSA и ECDC. Ветеринарните лекари, които са привърженици на подхода „Едно здраве“, изиграха водеща роля в предупреждаването на членовете на ЕП за вредното въздействие, което такава забрана би оказала върху здравето и благосъстоянието на животните, а също и хората.
Европейският парламент отхвърли предложената от групата на „Зелените” резолюция, която имаше за цел ограничаване на използването на антибиотици в животновъдството. 450 евродепутати гласуваха „против“, 204-ма - „за“, а 32-ма се въздържаха.
Всички български представители в ЕП, с изключение на Радан Кънев, също се обявиха против решението. Членовете на Европейския парламент гласуваха с голямо мнозинство да се гарантира, че ветеринарните лекари запазват достъпа до животоспасяваща антимикробна терапия за животни. Те признаха пригодността на критериите за определяне на антимикробни средства, които да бъдат запазени за лечение на определени инфекции при хора, както е препоръчано от Европейската агенция по лекарствата(EMA), а не пълната забрана за ветеринарна употреба на цели групи антибиотици.


(30.08.2021)
Акцент в новия брой на списанието ни е: каузата за възвръщане престижа на българския ветеринарен лекар, практикуващ с продуктивни животни. Поводът е апелът на д-р Трифон Цветков колегията, работеща в направлението да бъде достойно представена и защитавана.
На първите страници ще прочетете отговорите на доц. д-р Крум Неделков – зам.-министъра на МЗХГ по съществени въпроси за българското животновъдство, ветеринарномедицинската дейност и образование и за партньорството между МЗХГ и Българския ветеринарен съюз.
В памет на знаменателната личност проф. д-р Никола Белев, година след загубата му, спомени с почит, уважение и възхищение разказват проф. д-р Иван Божков, д-р Недялка Найденова и проф. д-р Йордан Костадинов.
На страниците на БВС публикуваме резултатите от ползотворната среща между БВС и представителите на МЗХГ. Актуалните проблеми, свързани с дейността на практикуващите с продуктивни животни ветеринарни лекари, представени и пред зам.-министър Неделков от д-р Трифон Цветков и д-р Мирослав Първанов, са описани подробно.
Българската асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни с важна кауза за укрепване на сдружението и за възвръщане престижа на българския ветеринарен лекар, практикуващ с продуктивни животни. Вижте решенията от проведеното събрание.
Д-р Павел Янчев и д-р Георги Янчев ни информират, че е възможно строго ограничаване на антимикробни средства от цели класове за употреба при животните и затова апелират да бъдат употребявани във ветеринарната практика разумно и отговорно.
На страниците на FVE ще прочетете: Защо ветеринарните лекари се нуждаят от специфични антибиотици за лекуване на животните? и COVID-19 актуализация и ветеринарномедицинската професия.
На теория и практика доц. д-р Илиян Костов прави оценка на забраната за отглеждане на домашни птици на открито през 2020 г. за срок до 01.10.2021 г.
Има ли място за хомеопатия в практиката на ветеринарния лекар на този въпрос отговорите дава д-р Невена Микова.
Присъствахме на III Ветеринарномедицински паразитологичен форум, който предизвиква интерес и за ветеринарната и за хуманната медицина.
Посетихме и Ветеринарния симулационен център към Тракийския университет – Стара Загора, който пренася немския опит в полза на студентите от Ветеринарномедицинския факултет.
Три нови книги излязоха от печат за българските читатели, полезни за нашата практика – „Живот и наука през моите очи“ (акад. Атанас Атанасов), „История, политика и селско стопанство в България” (проф. дсн Иван Станков) и „Алманах на противопаразитните продукти” (д-р Георги Маринов и д-р Евгени Евтимов).
В рубриката ни за авторитети проф. д-р Илия Цачев ни обръща внимание към създателя на първата Виртуална ветеринарна общност – VVC като първата любов и още нещо.
„Със скалпел и перо” описваме живота на Професор всезнайко от Шумен – д-р Тончо Радев.
Благодарим Ви, че заедно работим за добрата ветеринарна практика, защото чрез информираност се изгражда авторитет.
Приятно четене!


(19.08.2021)
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Българският ветеринарен съюз (БВС) e съсловната организация на ветеринарните лекари в България. Той е създаден съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари (ЗСОВЛБ), обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 19.10.2007 г.
БВС е учреден на 22.03.2008 г., като независима, самоуправляваща се и саморегулираща се организация, която обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари. Основните цели на организацията са представителството и защитата на професионалните права на членовете на организацията, защитата на обществения интерес и осъществяването на сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.
Към момента в Българския ветеринарен съюз членуват над 2500 ветеринарни лекари от цялата страна, които са организирани в 28 областни колегии. Ние гарантираме, както здравеопазването на животните, така и здравето на населението, чрез изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите на цялата територия на Република България. Нашата организация е пълноправен член на Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE), където активно участваме и развиваме както международно сътрудничество с ветеринарните лекари в Европа, така и много добро партньорство на регионално ниво със съседните Балкански страни.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Повода за това наше писмо е, че на 13 юли 2021 г. беше проведено гласуване в рамките на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент, която предложи отхвърляне на Делегирания регламент, който беше предварително одобрен от ЕК през май 2021 г. Този делегиран регламент предложи приемане на критериите, разработени от Европейската агенция по лекарствата (EMA), за да се определи кои антимикробни средства биха попаднали в категорията „запазени само за употреба от хора“. Вместо това, Комисията ENVI подкрепи предложение за замяна на Делегирания акт с нов, въз основа на препоръките на Световната здравна организация (WHO), които са много по-ограничаващи.
Предложението ще бъде внесено в Европейския парламент и ще бъде подложено на пленарно гласуване през септември 2021 г.
Ако Европейския парламент гласува в подкрепа на отхвърлянето на съществуващия Делегиран регламент, всеки нов проект на Делегиран регламент би ограничил строго всички антимикробни средства от цели класове антибиотици за употреба при животни, независимо от риска, който отделното лекарство представлява за човешкото здраве или начина, по който продуктът се използва.
Пълното ограничаване на употребата във ветеринарната медицина касае следните класове критично важни антибиотици:

• Цефалоспорини (3-то, 4-то и 5-то поколение)
• Гликопептиди
• Макролиди
• Кетолиди
• Полимиксини
• Хинолони (квинолони)
Пълното премахване на цели класове критично важни антибиотици, особено на широко представените в различни ветеринарни лекарствени продукти цефалоспорини (3-то и 4-то поколение), макролиди, полимиксини и хинолони, би повлияло негативно по следния начин:
• Хуманно отношение към животните. Болните животни заслужават да бъдат лекувани, когато страдат от бактериално заболяване. Също така, без подходящо лечение, болестта може да се разпространи и върху други животни и да застраши благосъстоянието на много животни. Естествено, че ние би следвало изцяло да подкрепяме и насърчаваме разумното използване на антимикробни средства, но не и пълната забрана и премахване употребата им във ветеринарната медицина.
• Зоонозни заболявания. Всяко животно, което не получава правилното лечение, увеличава риска от разпространение на болестта при хората.
• Безопасност на храните. Инфекциите, които не се лекуват (добре), увеличават риска от заразяване на храната.
• Продоволствена сигурност. Неадекватното лечение на бактериални заболявания може да доведе до намалена производителност. На ниво ЕС самодостатъчността на храните е съвсем малко над 100%, така че намалената производителност би могла да изложи на риск цените, което би могло да повлияе негативно върху определени сектори на обществото.
Във връзка с това решение на ENVI Европейската федерация на ветеринарните лекари /FVE/излезе със свое становище:
„FVE и EPRUMA са разочаровани от липсата на внимание от страна на членовете на ЕП за здравето и хуманното отношение към животните и отхвърлянето на науката.
EPRUMA беше разочарована да види как членовете на комисията ENVI гласуват тази седмица за отхвърляне на научната оценка на EMA, EFSA и ECDC.
В заблуден опит да се защити употребата на антибиотици за хуманна употреба и да се спре ходът на развитието на антимикробна резистентност, днес група евродепутати одобри предложение за резолюция, възразяващо срещу делегиран регламент, който очертава критериите за определяне на антимикробни средства, които ще бъдат забранени за употреба при животни.
Със загрижеността, основана на остарелите вярвания относно злоупотребата с антибиотици в сектора на животните и пълното погрешно тълкуване на препоръките на СЗО, този ход отхвърля научните препоръки на ЕС, които могат сериозно да застрашат здравето и хуманното отношение към животните наред с общественото здраве, безопасността на храните и сигурността на храните. Той отбелязва ясно изявление на неуважение към научно обоснования процес на вземане на решения, установен в ЕС, и игнорира многократните призиви на собствената си Камара да се бори с антимикробната резистентност, използвайки подхода One Health.
Гласуваното днес предложение ще се отрази отрицателно само на здравето и хуманното отношение към животните и няма да има положително въздействие върху общественото здраве или антимикробната резистентност.
EPRUMA повтаря тези опасения, преди предложението да бъде внесено на пленарно заседание през септември, и припомня, че когато животните се разболеят от животозастрашаващи бактериални инфекции, те заслужават и трябва да бъдат лекувани. Все още няма наличен продукт, който да замени антибиотиците по отношение на капацитета за лечение на бактериални заболявания при всяко живо същество.
Произволно разрешаване на забраната на единствения наличен терапевтичен избор означава, че животните ще останат незащитени срещу бактериални инфекции, което води до ненужно страдание и може би дори до смърт на животни, включително домашни любимци. Това е в грубо противоречие с Договора от Лисабон, който признава животните като живи същества, както и значението, което гражданите отдават на хуманното отношение към животните, както наскоро бе доказано от успешната европейска гражданска инициатива „Прекратете ерата на клетките“.
През последното десетилетие ветеринарният сектор направи огромни усилия, при които се наблюдава намаляване на продажбите на антибиотици и резистентност от страна на здравето на животните. EPRUMA остава ангажирана с по -нататъшното насърчаване на отговорното използване на антибиотици, като част от инструментариума на ветеринарните лекари, и с борбата с антимикробната резистентност чрез подход One Health, който се стреми към еднаква защита на здравето на хората, животните и околната среда.
Брюксел, 13 юли 2021 г.”
Българският ветеринарен съюз изцяло подкрепя това становище на FVE. Ако тази промяна спрямо прилагането на съществуващия Делегиран регламент стане факт ще има значителни последици за хуманното отношение към животните и няма да има допълнително положително въздействие върху антимикробната резистентност и общественото здраве. Затова Българския ветеринарен съюз, както и Българската асоциация на ветеринарните лекари практикуващи с продуктивни животни изцяло застават зад позицията AHE, FVE, EPRUMA и EGGVP в подкрепа на научната оценка, направена от EMA, EFSA и ECDC и ние сме против предложението, внесено от членовете на Комисията ENVI. Ние Ви призоваваме да гласувате в подкрепа на становището на цялата научна общност и против предложението на ENVI.

С уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС


(05.07.2021)
Уважаеми колеги,

В резултат на проведената среща между БВС и МЗХГ на 30.06.2021г., днес 05.07.2021г. Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" разпредели 7 151 325 лв. за извършените от ветеринарните лекари имунопрофилактични дейности при животните през първите 5 месеца на 2021 г.
Решението на УС на ДФ "Земеделие" може да видите на следния линк www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-7-/   или в приложения файл.

В отговор на поставените въпроси от проведената среща получихме писмо с Вх.№146 от 07.07.2021г. от Зам.-министъра на МЗХГ доц.д-р Крум Неделков, което може да видите в приложения файл.

От Ръководството


(01.07.2021)
 Вчера в Министерството на земеделието, храните и горите се проведе съвместна среща на БВС – председателя на НС на БВС – д-р Трифон Цветков и председателя на БАВЛПЖ – д-р Мирослав Първанов, а от страна на МЗХГ – зам.-министъра – доц. д-р Крум Неделков и директора на дирекция „Политики по агрохранителната верига” към МЗХГ – д-р Милена Трендафилова. Заявката, която дадоха и двете страни е за бъдещи добри отношения и ползотворни действия и инициативи, свързани с подобряване на средата за развитие на българското животновъдство и здравеопазване на животните.
Въвеждащата тема на дискусията беше провокирана от писмото, изпратено от БВС до министъра на земеделието, храните и горите – проф. д-р Христо Бозуков във връзка с изразената позиция на съсловната ни организация, че отговорностите по идентификацията на животните не са на ветеринарните лекари, а са на операторите, т.е. собствениците на животни.
Общите цели и задачи, свързани със здравеопазването на животните бяха акцент на разговора. Ключовите теми за разрешаване, които д-р Цветков постави са: изработване и приемане на новата НППНКЛБЖЗ, подготвяне на нотификация до ЕК за финансирането на изпълнението на мерките по НППНКЛБЖЗ за следващия програмен период, съгласно Регламент (ЕС)702/2014, плащанията за извършените имунопрофилактични мероприятия по Програмата за периода 01.01.2021 – 31.05.2021 г., саморегулацията на ветеринарномедицинската професия в България, подготвянето на проект на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност и оптимизиране на работата с информационната система „ВетИс”. Зам.-министърът поиска и конкретни предложения от БВС във връзка с подобряване работата на регистрираните ветеринарни лекари.
В заключение БВС изрази своето категорично становище, че ще бъде винаги на разположение и ще подкрепи всички действия на МЗХГ, спазвайки европейското и българското законодателство. Присъстващите изразиха увереност, че в хода на поредица от дискусии ще бъдат намерени решения, които да удовлетворяват всички.


(21.06.2021)

Уважаеми колеги,

В онлайн страницата на вестник Труд е публикувано изявление озаглавено „Източването на земеделските субсидии чрез "виртуални стада" е престъпление“ дадено от служебния министър на МЗХГ проф.Христо Бозуков и зам.министъра доц. Крум Неделков, което може да прочете на следния линк trud.bg/%D1%85%D1%80%D0
Българския Ветеринарен Съюз писмено  уведоми ръководствата на МЗХГ и БАБХ да бъде запознат с анализа и резултатите от извършената проверка, след което ще излезе с позиция по този изключително важен въпрос.

От Ръководството


(11.06.2021)
Уважаеми колеги,

Във връзка с публикувана тревожна статия във  вестник „Гардиън” в която се твърди, че броят на животновъдните ферми в България за периода 2005-2016 година е намалял със 72%, Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков даде интервю за сайта novini.bg, което може да прочете на следния линк novini.bg/bylgariya/obshtestvo/666051

От Ръководството


(23.04.2021)
Акценти в новия брой на списанието ни:

В ексклузивен и смислен разговор, д-р Николай Маринков потвърждава веруюто на медицината – „да помогнем за това, за което може да се помогне”.

COVID актуализацията от Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE) ни информира, че е възможно да има връзка между новия вариант на коронавируса и случаите на котки и кучета с миокардит и че няколко държави са дали правото на ветеринарни лекари да ваксинират хора.

Как да бъдем добри колеги? Отговорите се намират на страниците на FVE в документа „Глобални принципи на ветеринарномедицинската колегиалност”.

Воденето на борба със синия език по дивите преживни животни, отглеждани в оградени площи е описано от проф. д-р Георги Георгиев
и авторския колектив от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Обзорната статия за съвременното състояние и контрола на болестите в промишленото свиневъдство
на учените от НДНИВМИ е с голяма полза за колегите от практиката.

Приятел на професията ни е проф. д-р Георги Попов, зам.-директора на Военномедицинска академия, който заявява, че съвместната ни работа е взаимно плодотворна.

Само 3 месеца, след инсталацията на първия ветеринарномедицински ядрено магнитен резонанс в България, д-р Калоян Войчев ни представя един от най-съвременните методи на изследване и няколко диагностицирани пациенти, които са част от огромната палитра.

Д-р Радослав Веселинов описва екстравагантните Mustela putorius furo и посещенията им във ветеринарната практика.

Разглеждайки профила на д-р Здравко Тодоров, потвърждаваме, че ветеринарната медицина е изкуство и призвание и се убеждаваме, че неговата дейност е добър пример.

Авторитетът в този брой е проф. д-р Стойчо Стоев – вдъхновяващ изследовател от Стара Загора, който обединява континенти.

Със скалпел и перо д-р Валентин Баров ни спасява с неговия разказ.

Описваме и бурния живот на д-р Иван Бурин – поет, писател, редактор.


(23.02.2021)
Новият брой на списанието с бележито присъствие и паралел между ветеринарната и хуманната медицина
В изданието ще прочетете:

- Ексклузивен разговор с д-р Иво Сираков. Нашият колега, вирусолог, учен и преподавател в Медицинския факултет винаги е имал ясна позиция, изразявал я е публично и непоколебимо, решителен е в действията си и безкомпромисен към несправедливостта.
- Актуализация на COVID ситуацията през погледа на Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE). Становището на FVE за приоритетно ваксиниране на ветеринарните лекари е подкрепена и от Българския ветеринарен съюз, които заявиха позицията пред Националния оперативен и ваксинационен щаб.
- FVE призовава политиците от ЕС да гарантират, че посещенията в областта на здравеопазването на животните ще разгърнат пълния си потенциал като практичен и смислен инструмент, добавящ стойност за фермерите, ветеринарните лекари, потребителите и обществото.
- Интересни данни и факти от научни изследвания върху лаймската борелиоза при човека и животните представя доц. д-р Георги Попов, зам.-директора на Военномедицинска академия, като предизвикателство за хуманната и ветеринарната медицина.
- Д-р Иво Сираков, доц. Петя Орозова и съавтори анализират научните данни и техния опит, свързани с Lactococcus garvieae, микроорганизъм със сериозен зоонозен потенциал.
- На практика проследяваме развитието на ветеринарномедицинската неврология в България и чистопородното развъждане и наследствените болести при померана.
- За кинологията в средното образование.
- Профила на д-р Йоан Славчев, човекът, който не си избра сам лекарската професия, а тя избра него.
- За приятеля на професията ни – доц. Въто Христов, който беше удостоен с Почетния знак на президента.
- 140 години от рождението на проф. д-р Георги Павлов – патронът на българските ветеринарни лекари.


(15.02.2021)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Председателя на Националния оперативен щаб ген.-майор проф.Мутафчийски и Председателя на Националния ваксинационен щаб проф.Гигов за включване на ветеринарните лекари в приоритетните целеви групи за ваксиниране срещу COVID-19.

От Ръководството


(13.12.2020)
Уважаеми читатели,

Подаряваме Ви новия празничен брой на сп. "Ветеринарна практика" с оптимизъм за по-добра нова година и с ретроспекция за утежнена и напрегната 2020 година. Загубихме непрежалими колеги, големи личности, оставили ярка следа във ветеринарномедицинската професия. Поклон пред светлата им памет!

В последния за годината брой на страниците на БВС, председателят на НС и председателите на областните колегии на БВС отправят към всички Вас сърдечни пожелания. Ще погледнете 2020 г. през очите на фотографа и ще видите красотата на професията ни.

В ексклузивно интервю д-р Стефка Здравкова, областният управител на Хасковска област ще ни разкаже за тежките изпитания на 2020 г., за предизвикателствата на управлението, но и за удовлетворението от постигнатото. Д-р Здравкова успешно прилага опита си от ветеринарномедицинската практика, най-вече търпеливото снемане на анамнезата, в сегашната си ръководна дейност.

На страниците на Федерацията на ветеринарните лекари в Европа ще прочетете позицията и препоръките на FVE за използването на телемедицината.

Статията на д-р Мадлен Василева ще хвърли светлина върху динамично променящата се ситуация относно разпространението на SARS-CoV-2 във ферми за отглеждане на норки в Европа и риска за общественото здраве.

Научната статия е на доц. д-р Костадин Кънчев за цестодозите при домашните кучета от град София и околните селища.

В „Практика” екипът от VET STAR Clinic дава отговор на въпроса има ли място естетичната и пластичната хирургия във ветеринарната медицина.

Рубриката „Обучение” доказва как COVID-19 ни учи и проследява интересната виртуална практика на онлайн уъркшоп по анестезиология за дребни животни.

Най-новата ни рубрика, с автор уважавания проф. д-р Илия Цачев, показвайки съвременните авторитети в нашата професия, предизвика огромен интерес в предишното ни издание, а сега е за вълнуващото развитие на първия старозагорски европейски дипломант… и султанските коне.

Ще прочетете и за поета с пагони – д-р Евстати Бурнаски в „Със скалпел и перо”. Химнът на нашата професия „Наука – слънце и живот” на д-р Бурнаски е на страницата за литература, изкуство и култура, а професионалният ни празник е най-подходящият момент за него.

In memoriam ще почетем паметта на незабравимите
доц. д-р Тодор Маринков, проф. д-р Кирил Василев и доц. д-р Петьо Прелезов.
 


(28.10.2020)
Уважаеми колеги,

В настоящия брой на списанието, акцентираме на болестта Ку-треска. Съсловната ни организация, заедно с БАБХ, ЦОРХВ и Националния център по заразни и паразитни болести вземат решения за съвместни действия и мерки за надзора и контрола на болестта. Проф. д-р Георги Георгиев, д.в.м.н. и неговият екип от ЦОРХВ излязоха с подробно научно становище, което публикуваме на стр. 20 – 31. Данните от становището ще бъдат използвани при разработването на НПБЖЗ.
В ексклузивно интервю д-р Арбен Мименов, който шести мандат е кмет на община Сатовча, разказва за отговорностите, предизвикателствата в управлението и призванието си на ветеринарен лекар.
Актуално за COVID-19 и Стратегията 2021 – 2025 г. на Федерация на ветеринарните лекари в Европа са на страниците на FVE.
Позицията на БВС по изработването на новия закон за ветеринарномедицинската дейност и отговора на зам.-министъра на МЗХГ – доц. д-р Янко Иванов са представени на стр. 15-17.
В „Теория и практика” публикуваме статия за лептоспирозата при свинете.

На „Практика”, д-р Влади Кирилов ни представя успешно използваната в цял свят модифицирана панкарпална артродеза „Добро хрумване!“ при кучета.

Рубриката „Обучение”
проследява: Вторият Ветеринарномедицински паразитологичен форум, който направи паралел между хуманната и ветеринарната медицина в сферата на паразитологията; началото на академичната година за двата ветеринарномедицински факултети – в гр. София и гр. Стара Загора и тържествената церемония по дипломирането на 92-ри випуск ветеринарни лекари от Ветеринарномедицинския факултет, при ТрУ, Стара Загора.

Най-новата ни рубрика, с автор уважавания проф. д-р Илия Цачев, показва съвременните авторитети в нашата професия. Първият, който представяме е целунатият лекар от музата на знанието – доц. д-р Иван Димов, DVM, DM, MSc, PhD.

Представяме профила и творчеството на д-р Ина Стойчева, в чийто живот науката и практиката са преплетени нежно и красиво – каквато е и тя самата.

„Със скалпел и перо” е д-р Гео Донев – роденият за писател.

Приятно четене!


(22.10.2020)
Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо Изх.№090/14.10.20г. от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева и членовете на електронната работна група по изготвяне на проект на нов ЗВД с вх.№64-493/14.10.20г., публикуваме отговор от Зам.-министъра на МЗХГ доц.д-р Янко Иванов с вх.№401/22.10.2020г.

От Ръководството


(14.10.2020)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева и членовете на електронната работна група по изготвяне на проект на нов ЗВД.

От Ръководството


(15.09.2020)
Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо Изх.№083/27.08.20г. от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов с вх.№08.02-37/27.08.20г.и Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева с вх.№64-421/27.08.20г., публикуваме отговор от Зам.-министъра на МЗХГ доц.д-р Янко Иванов с вх.№365/15.09.2020г.
 
От Ръководството

(27.08.2020)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов и Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева.

От Ръководството


(07.08.2020)
 Уважаеми колеги, иформираме Ви за неблагоприятна епизоотична обстановка по отношение на болеста Син език -  серотип 4 в Европа.

(29.07.2020)
Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков с Изх.№082/24.07.2020г. до Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева с Вх.№62-384/24.07.2020г. и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"-РА г-н Васил Грудев с Вх.№02-6200/24.07.2020г., публикуваме решения от заседанието на Управителния съвет на ДФ "Земеделие" , съгласно Протокол № 160 от 27.07.2020 г.

От Ръководството

(24.07.2020)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"-РА г-н Васил Грудев.

От Ръководството«123»