Вход за членове:
Актуално
«123»

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(08.12.2016)
УВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
ПОЗДРАВЯВАМ ВИ ПО СЛУЧАЙ ПРОФЕСИНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК 14 ДЕКЕМВРИ И НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
НЕКА НОВАТА 2017 ГОДИНА БЪДЕ ПО-ЗДРАВА, ПО-УСПЕШНА И ПО-ПРЕСТИЖНА ЗА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА! НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И РАБОТИМ В ИМЕТО НА ГОЛЯМАТА НИ ОБЩА ЦЕЛ – ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ И ХОРАТА!
 
Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(03.12.2016)

 Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо  Изх.N7232-ЗЖКФ/02.12.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието и храните с копие до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" относно изплащане на финансови средства на регистрираните ветеринарни лекари и на акредитираните лаборатории за извършените от тях мероприятия и изследвания по Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за 2016г. съгласно схемата на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.

От Ръководството(27.11.2016)

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК

ДО ВСИЧКИ РВЛ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме писмо Изх.N6987-ЗЖКФ/23.11.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, относно предстоящото приключване в указаните срокове на извършените мероприятия за изпълнението на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за 2016 г.

От Ръководството(01.11.2016)

Уважаеми колеги,

В допълнение на публикация в сайта на БВС, раздел "Актуално"  от 25.10.2016г., ви уведомяваме, че с писмо Изх.N6432-ЗЖКФ/31.10.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се предоставя възможност на регистрираните ветеринарни лекари да започнат да изпълняват туберкулинизация на едрите преживни животни със закупен от тях диагностикум туберкулин за 2016г.

В срок до 30.11.2016г. следва да се изпълнят и отчетат всички мероприятия за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за 2016г., за да се извърши подготовката на документацията за изплащане труда на регистрираните ветеринарни лекари.

Приложение: Писмо на Изпълнителния директор на БАБХ  д-р Дамян Илиев

От Ръководството(25.10.2016)

Уважаеми колеги,

Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков изпрати имейл на 21.10.2016г. до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" и д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ със следния текст: " Изпълнението на Националната програма по-отношение на изследването на ЕПЖ за туберкулоза, няма да се изпълни в утвърдения срок - 30.11.2016г., поради липса на туберкулин.
За да не се допусне провал в изпълнението на това мероприятие, моля спешно да се предприемат съответните мерки за осигуряване закупуването на диагностикума туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари".

В отговор ви изпращаме одобрение от Министъра на земеделието и храните - г-жа Десислава Танева, относно постъпило искане от изпълнителния директор на БАБХ за закупуване на туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари за изпълнение на Държавна профилактична програма за 2016г. в частта туберкулинизация на говедата.

Приложение: Одобрение от Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева

От Ръководството


(04.10.2016)
До Областните колегии на Български Ветеринарен Съюз

Уважаеми председатели на ОК на БВС, чрез Вас поканваме всички ветеринарни специалисти от страната да уважат с присъствието си  10-то Юбилейно издание на Националното ветеринарномедицинско изложение Булвет Медика 2016, което ще се проведе от 13 до 16 Октомври 2016г. в гр.Стара Загора - Тракийски университет.

Приложение: Програма Булвет Медика 2016г.

От Ръководството(18.09.2016)

Уважаеми колеги,

След провелата се в София на 8 и 9 септември Конференция по въпросите на болестта „Заразен нодуларен дерматит“ (ЗНД) за която ви информирахме, Европейската комисия отменя наложените на България ограничения за търговия с охладено месо и мляко. Свободно, без допълнителни изисквания и ограничения може да се търгува мляко и млечни продукти, предназначени за човешка консумация, както и прясно месо от едри преживни животни. Когато млякото е предназначено за хранене на животни, условието е да преминало термична преработка, за да се намали риска от евентуално предаване на вируса на болестта.
 
Повече информация може да прочетете в прикачения файл.

От Ръководството(13.09.2016)

Уважаеми колеги,

 
Днес, 09.09.2016 г. в София, Резиденция Бояна министърът на земеделието и храните Десислава Танева и еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витенис Андрюкайтис откриха министерска конференция относно заболяването Заразен нодуларен дерматит в Европа. В срещата участваха министри и държавни ветеринарно санитарни инспектори от 19 страни. Тя бе инициирана от МЗХ и ЕК. На срещата бяха обсъдени възможностите за изменение на европейското законодателство касаещо мерките и ограниченията за справяне с болестта.
- България е добър модел за борба със Заразния нодуларен дерматит и насърчавам другите страни да го следват, заяви еврокомисар Андрюкайтис.
 
От Ръководството(14.07.2016)
Уважаеми колеги,
Както Ви информирахме на 28.04.2016г. за сроковете, за изплащането на дължимите суми, свързани с мероприятията от месец декември 2015г., на 13.07.2016г. УС на ДФ”Земеделие” утвърди останалата част от сумата в размер на
1 972 000 лв., които ще бъдат преведени по сметките на регистрираните ветеринарни лекари.
Във връзка със завършването на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит, уведомяваме всички колеги спешно да приключат оформянето на отчетните документи и въвеждането на данните в ИС на БАБХ в срок до 18.07.2016г., съгласно Указания утвърдени със заповед РД 11-736/28.04.2016г. на ИД на БАБХ, за да могат своевременно да се подготвят документите за разплащането.
От Ръководството


(28.04.2016)
Уважаеми колеги,

Днес, 28.04.2016г. започва ваксинацията срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит, която ще се провежда съгласно утвърдения план.

На 27.04.2016г. Правителството утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016-2018 г. В нея са предвидени и обезщетения при унищожаване на заразени и контактни животни и продукти от тях. Средствата за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразните болести и за изплащането на обезщетенията се осигуряват от републиканския бюджет и ДФ „Земеделие”.
Във връзка с изпълнение на Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози по чл. 118 от ЗВД, сключено Споразумение № 185 от 23.11.2015 г. между ДФЗ и БАБХ, с което се регламентира предоставянето на средства за прилагане на Схема на държавна помощ № SA.42240 (2015/XA) „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма (ДПП) и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните (ПНЛБЖ)” и Писмо с вх. № 7176/25.04.2016 г. от Българския ветеринарен съюз с предложение за сключване на договор между ОДБХ и РВЛ е одобрен образец на този договор.
В чл.2, ал.7 от договора е посочено: „Заплащането за извършване на ваксинация на ЕПЖ срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит за 2016 г. ще се извърши от БАБХ по цени определени в Тарифата по чл. 46в, ал. 1 от ЗВД след представяне на съответните отчетни документи.”
Във връзка с изплащането на мероприятията по ДПП извършени през месец декември 2015г., Министъра на Земеделието и храните Г-жа Десислава Танева е подписала разпореждане за изплащане на 55% от дължимите суми, които ще бъдат утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ в първите работни дни след празниците. Останалата част от сумата ще бъде преведена след приключване на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит.
Изплащане на мероприятията по програмата за 2016г. ще се извършват от датата на приемането Тарифа 2016-2018г.

Приложение:
1. Образец на договор между ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари с предмет: „Ред за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози (ППНКЛБЖЗ), в частта определена за изпълнение от регистрираните ветеринарни лекари”.
2. Листовка за приложение на ваксината срещу Заразен нодуларен дерматит.

От Ръководството


(20.04.2016)

Уважаеми колеги, възражението на Българския ветеринарен съюз по отношение на промените в ЗВД от 04 февруари 2016г. не стигна до Конституционния съд, защото днес Народното събрание прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с които отмени чл.46л, ал.2. Мотивите са, че тази алинея противоречи на ЗСОВЛБ, а членството на всички, които практикуват професията ветеринарен лекар в съсловната организация е задължително.

Правителството предостави допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. в размер на 14,490 млн. лв. за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, за изплащане на обезщетения на собственици на принудително убити едри преживни животни и за суровини, добити от тях. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година.Съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, ще бъдат обезщетени собствениците на убитите животни в констатираните 13 огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни на територията на областите Хасково, Стара Загора и Пловдив. От това заболяване са засегнати 537 говеда в 13 ферми. С цел овладяване разпространението на заболяването, във всички засегнати обекти е необходимо животните, показали клинични признаци, и контактните с тях, да бъдат умъртвявани по хуманен начин. Епизоотичната ситуация в съседните Турция, Гърция и Република Македония се усложнява и във връзка с бързото разпространение на болестта е създадена организация за повишена епизоотична готовност в областите, граничещи с тези страни.
На проведената среща на 19.04.2016г. в Министерството на земеделието и храните с участието на Председателя на БВС беше взето решение да бъде извършена ваксинация срещу Заразен нодуларен дерматит/ЗНД/ на всички едри преживни животни в областите Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Пловдив, и всички южни общини на областите Бургас, Кърджали, Смолян, Благоевград, като за целта ще бъдат осигурени 350хил. дози ваксина.
На 21.04.2016г. в МЗХ ще се проведе консултативен съвет по животновъдство за набелязване на мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит.
Уважаеми колеги, очаквайте указания във връзка с изпълнението на приетите мерки.

Приложение: Заповед на Министъра на земеделието и храните РД 09-219/19.04.2016г.

От Ръководството


(18.04.2016)
До Председателите на ОК на БВС - всички

Уважаеми колеги,

В цялата страна ще се проведат обучения на млекопроизводители и извънредни областни консултативни съвети по животновъдство.
Заседанията на консултативните съвети ще се проведат след обученията с единствена точка в дневния ред запознаване със заболяването Заразен Нодуларен Дерматит. Стопаните ще получат информация, както за сиптоматиката, така и за мерките, които да предприемат.

Моля за Вашето задължително участие в работата на извънредните областни консултативни съвети по животновъдство.

В приложения файл: График за провеждане на заседанията по области

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС

 (15.04.2016)

Уважаеми колеги,

Днес, 15.04.2016г. в Държавен вестник, брой 30 е публикувано Постановление №78 на Министерският съвет  във връзка с Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

В прикачения файл: Постановление №78

От Ръководството

 (06.04.2016)
Уважаеми колеги,

Днес, 06.04.2016г. Министерския съвет прие Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. С нея се определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове животни, съгласно Програмата. Това включва ваксинации, вземане на проби, алергични изследвания, прегледи на пчелни семейства, клинични обследвания на животновъдни обекти и др., както и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти.

Очаквайте публикуване на постановление на Министерския съвет в Държавен вестник.

От Ръководството

 (30.03.2016)

Днес, 30.03.2016г. ръководството на Българския ветеринарен съюз, съгласува окончателно съвместно изготвения между БВС и МЗХ проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Предстои приемането на Постановлението от Министерски съвет.

В прикачения файл: Тарифа

От Ръководството


(26.02.2016)
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.5 от Устава на БВС и решение №10 от 20.02.2016г. на НС, свиквам редовно общо събрание на Български ветеринарен съюз на 26.03.2016 г. от 10.30часа в гр. София, х-л „Експо“, бул.“Цариградско шосе“ 149, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на НС за 2015г.
2. Отчет на Председателя на ККПЕ за 2015г.
3. Избор на Председател на ККПЕ.
4. Приемане на Бюджета на БВС за 2016г.
5. Промени в Устава на БВС.
6. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 9.30 часа.
Местоположението на залата, може да видите в следния линк:
http://www.bgmaps.com/link/92B9D6FB57F056A07ECC1CE2B6C6DDF9Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(16.02.2016)
Българския ветеринарен съюз отбеляза в своето изявление публикувано на 12.02.2016г. на нашият сайт, че за всички лобистки промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са в нарушение на Конституцията на Република България, ще сезира по съответния законов ред Конституционния съд. Днес това беше съобщено и в изявление от Президентството на Република България. Представяме Ви съобщение публикувано на страницата на Президенството:
Държавният глава Росен Плевнелиев обнародва Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, приет на 4 февруари 2016 г. от Народното събрание, но ще сезира Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на един от приетите текстове. Обнародването на закона ще позволи да влязат в сила законовите мерки, които целят предотвратяване на възникването на широкомащабно разпространение на инфекциозни заболявания сред животните, ограничаване на незаконния внос, търговия и придвижване на неидентифицирани животни с неясен произход и неизяснен здравен статус. Приетите промени ще позволят своевременно и по-дългосрочно планиране и осигуряване в бъдеще на дейностите по профилактика на болестите по животните и на необходимите средства за тяхната диагностика и превенция, както и навременното изпълнение на мерките за надзор, контрол и ликвидиране на болести по тях. Президентът винаги е подкрепял връзката на науката с бизнеса, защото висшето образование не трябва да е откъснато от практиката, а държавата следва да създаде условия за това. Качеството на обучението на ветеринарните медици безспорно зависи от теоретичните познания и практическите умения на преподавателите във висшите училища, в които се осъществява този вид обучение. Законът обаче ограничава възможността и правото на преподавателите по ветеринарна медицина да членуват в съсловната им организация. Създават се различни правни условия за лица, които осъществяват ветеринарномедицинска дейност, без да са ясни мотивите за това. С разпоредбата на чл. 46 л се предоставя възможност за осъществяване на ветеринарномедицински дейности - ветеринарномедицинска наука, лабораторна дейност, диагностика и експертиза във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище. Лицата, които ще осъществяват ветеринарномедицинската дейност в тези обекти обаче, не членуват в Българския ветеринарен съюз. В същото време, законът предвижда, че ветеринарните лекари могат да упражняват ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение, ако са вписани в определен регистър и членуват в Съюза.Воден от тези съображения държавният глава ще сезира Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 46 л, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
От Ръководството


(12.02.2016)
 На 04.02.2016г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предстои неговото обнародване в Държавен вестник. Във връзка със зачестилите медийни публикации и разпространение в общественото пространство на неверни твърдения по отношение на приети поправки в ЗВД, Българския ветеринарен съюз прави следното изявление:
БВС участва активно в дебатите и обсъжданията по този законопроект със свои представители във всички работни групи, както и на двете четения в комисията по земеделие към НС. Нашата организация проведе широк дебат и в своите среди, като Националния съвет на БВС прие официално становище на свое заседание на 19.10.2015г.
Становището беше публикувано и изпратено до всички членове на Комисията по земеделие. Между двете четения на Закона се състояха и две заседания на работни групи, на които нашите представители успяха мотивирано да защитят повечето от решенията на Националния съвет.
Категорично можем да заявим следното:
1. Отпадна включването на текстове, които дават възможност на служители на БАБХ да изпълняват мерки, които контролират.
2. Не беше допуснат опита за отмяна на вида лечебни заведения.
3. Българския ветеринарен съюз се противопостави на въвеждането на двумесечни прегледи от страна на регистрираните ветеринарни лекари във фермите и поставянето на срок за въвеждане на данни в информационната система и този текст отпадна от проекта.
4. Отпадна текста задължаващ регистрираните ветеринарни лекари да подписват договори с ОДБХ.
5. Беше прието нашето предложение за възстановяване на правото на БВС заедно с директора на ОДБХ да определят ветеринарен лекар, с който да се подписват договори по чл.137 а и б, когато такива не са подписани в законовите срокове.
6. Не бяха приети възраженията на Българския ветеринарен съюз да не отпада изискването за три годишен професионален опит на управителите на лечебни заведения.
7. Създадена е нова Глава четвърта „а” от ЗВД с текст:
Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
8. Във Закона за изменение и допълнение на ЗВД беше прието ново име на Държавната профилактична програма, която вече ще се казва Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и ще обхваща период от три години.
В срок от пет дни от обнародването на Закона, Министъра на земеделието, подписва програмата изготвена от Българска агенция по безопасност на храните, а до 20 дни Министерски съвет я одобрява. Програмата ще съдържа:
- Списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
- Видовете животни, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
-Вид и схеми за прилагане на мерките по т. 1 и сроковете за тяхното изпълнение;
-Необходимите средства за нейното изпълнение.
9. Българския ветеринарен съюз участва и в работната група към МЗХ по изработването на Тарифа, която ще действа през следващия три годишен период и категорично защити параметрите на цените, действали и през 2015г.
10. В заключение, за всички лобистки промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са в нарушение на Конституцията на Република България, Българския ветеринарен съюз ще сезира по съответния законов ред Конституционния съд.
Уважаеми колеги, очаквайте публикуването на Закона в Държавен вестник, за да се запознаете подробно с приетите промени в ЗВД.
От ръководството


(01.02.2016)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от началника на кабинета на председателя на народното събрание г-жа Евгения Илиева, във връзка с обръщение на Български Ветеринарен Съюз, относно предложените промени от проф. Иван Станков в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинска дейност.

От ръководството


(21.01.2016)
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

На 13.01.2016 г. се проведе заседание на парламентарната комисия по земеделие и храни, на което се обсъди законопроектът за изменение и допълнение на ЗВД за второ четене. На заседанието н.п. проф. Иван Станков, в зала, направи предложение за създаване на нова глава 4 а от закона с два текста:
„Глава четвърта „а“
Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
Чл. 46м. Условията и редът за осъществяване на дейността по чл. 46л, ал. 1, както и последващият контрол, се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на земеделието и храните и министъра на образованието и науката.“
Предложението се прие от комисията без обсъждане и разисквания и беше включено в доклада за второ четене на законопроекта в последствие.
По това предложение Българския ветеринарен съюз изразява сериозни възражения в няколко насоки:
1. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко. Същият народен представител е внесъл писмени предложения по законопроекта на два пъти – с вх. № 554-04-439 на 03.12.2015 и вх. № 554-04-440 на 04.12.2015 г., но в тях такова предложение не се прави. Вероятно, защото предложението е ИЗВЪН ОБХВАТА И ПРИНЦИПИТЕ НА ПРИЕТИЯ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ. От внимателната съпоставка на направеното предложение и приетия на първо четене законопроект се установява, че предложението касае по същество създаването на нов вид ветеринарномедицински заведения – амбулатория, клиника или лаборатория на висше училище. Приетият на първо четене законопроект изобщо не разглежда и не променя по никакъв начин видовете ветеринарномедицински заведения, които са уредени в чл. 26 от ЗВД, поради което предложения в тази насока изобщо не могат да се правят и разглеждат. Законопроектът, приет на първо четене, е бил съгласуван от всички заинтересовани държавни органи и заинтересовани страни, които обаче не са изразявали становище по приетото предложение. В този смисъл предложението е извън обхвата на законопроекта и съгласно чл. 81, ал. 2, изр. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изобщо не следва да се обсъжда и гласува.
2. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко и в интерес на висшите училища. Такива училища, занимаващи се с обучение на ветеринарни лекари в Република България са две: Тракийският университет в Стара Загора и Лесотехническият университет в София. И двете разполагат с ветеринарни клиники, които са регистрирани по сега действащия закон. С предложението си бившият ректор на Тракийския университет намира начин да отдели тези ветеринарномедицински заведения в съвсем нов вид, за който да се прилага друг ред, във всички случаи по-благоприятен от нормалния и общоприетия.
3. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко и в интерес на преподавателите във висшите училища. За тях отпада задължението да членуват в съсловната организация на ветеринарните лекари в България – БВС. Те, независимо че ще упражняват ветеринарномедицинска дейност, няма да членуват в БВС. Предложението демонстрира явна привилегия за преподавателите, за която няма обяснение, освен може би членския внос в БВС от 10 лв. на месец, който те ще си спестяват. От друга страна, те ще бъдат извън обхвата на професионалните стандарти на гилдията, както и възможността за контрол върху дейността им, което очевидно е най-важното за тях.
4. Отделянето на ветеринарномедицинските заведения на висшите училища в отделна категория е нарушение и на принципа на свободната конкуренция, заложен в основата на стопанския живот у нас. Преподавателите, работещи в новия вид ветеринарномедицинско заведение, ще са в по-благоприятна позиция спрямо тези, които работят в другите ветеринарномедицински заведения. Това е така, защото в работата си те ползват апаратура, консумативи и др., които се предоставят от учебното заведение, а пък търсената цена е пазарна. Така се изкривява пазарът на ветеринарномедицински услуги в страната.
С направеното предложение Иван Станков безцеремонно демонстрира частния си интерес и създава двойнствено положение във ветеринарномедицинската дейност с явен приоритет на предложения от него нов вид ветеринарномедицински заведения.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Съсловната организация на ветеринарните лекари в България Ви призовава да гласувате против предложението в пленарната зала. Не ставайте съучастници на толкова явен лобизъм, водещ до нарушаване на основни принципи на регулиране на ветеринарномедицинската професия, нарушаване духа на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България и основните принципи на правото, както и на свободната пазарна икономика.

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС

 


«123»