Вход за членове:
Актуално
«123»

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(12.07.2017)

Уважаеми колеги,

 В отговор на писмо с Изх. № 056/12.06.2017 г. на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков, до Министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов, Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"- РА г-н Живко Живков, публикуваме докладна записка от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов.
 
От Ръководството


(14.06.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо с Изх. № 056/12.06.2017 г. на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков, до Министъра на земеделието и храните г-н Румен Порожанов, Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"- РА г-н Живко Живков.

От Ръководството(27.04.2017)

Уважаеми колеги,

На 26.04.2017г. във връзка с писмо Изх.№2435-ЗЖКФ/24.04.2017г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се проведе работна среща в ЦУ на БАБХ на която беше представена презентация на тема „Първи и втори етап от изпълнението на План за действие на България за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко“, която ви предоставяме за информация.

Приложение: Презентация
 
От Ръководството(25.04.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от Изпълнителния директор на БАБХ  д-р Дамян Илиев и НАРЕДБА № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.

От Ръководството(13.04.2017)
СКРЪБНА ВЕСТ
На 12.04.2017 г. след кратко боледуване ни напусна МАРИАНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА - Главен счетоводител на БВС
Отиде си един добър, работлив и отзивчив човек водил до последните си дни счетоводната отчетност на Българския Ветеринарен Съюз.
Ние ще я запомним с нейния благ характер и отзивчивост, когато всеки един от нас е търсил нейната помощ.
Ветеринарномедицинската колегия на Българския Ветеринарен Съюз изказва своите съболезнования на семейството на г-жа Тодорова.
Поклон пред светлата и памет!

Национален съвет на Българския Ветеринарен Съюз
София, 13.04.2017 г.

 


(30.03.2017)
Уважаеми колеги,

Публикуваме покана от фирма „Минтех Ко“ ЕООД гр. София, която заедно със „Ставрополска биофабрика“ Русия и ВМФ при ТУ Стара Загора, организират от 11.00 часа на 04. 04. 2017-та година в гр. Стара Загора, Тракийски университет, зала „ Паразитология“ , представяне на ваксина „ ТРИВАК “ – Поливалентна лиофилизирана ваксина срещу инфекциозен ринотрахеит, мукозна болест – вирусна диариа и параинфлуенца - 3 по говедата, производство на „Ставрополска биофабрика“ Русия.

Приложения:

- Покана от фирма „Минтех Ко“ ЕООД

- Проспект на ваксина „Тривак“


От Ръководството


(27.02.2017)

ДО                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ относно изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016-2018г. за 2017г. и представяне на документация за извършените от регистрираните ветеринарни лекари мероприятия през месец Декември 2016г. за представянето и в Държавен фонд "Земеделие" .

Приложения:

1.Писмо от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ;                                                                                                                                                   2.Приложение №1 - Справка за сключени договори за изпълнение на НППНКЛБЖЗ за 2017г.;
3.Приложение №2 - Становище на официалния ветеринарен лекар отговорен за здравеопазването на животните в съответната община за всеки РВЛ - Образец ЗХОЖКФ-183А;
4.Приложение №3 - Справка за съответствие на мероприятията;
5.Приложение №4 - Справка-електронен вариант на Образец ЗХОЖКФ-183А;
6.Приложение №5 -Списък на регистрираните ветеринарни лекари сключили договор,на които е издадено становище Образец ЗХОЖКФ-183А-Приложение-5;

От Ръководството(17.02.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме интервю на главния редактор на сп."Ветеринарна практика" д-р Иван Манга с Изпълнителния директор на FVE д-р Ян Ваартен.


Д-р Ваартен, каква информация имахте за Българския ветеринарен съюз преди днешната среща с неговото ръководство?
- Аз, зная че Българския ветеринарен съюз е създаден през 2008 г. и познавам бившия президент на Регионалната комисия за Европа при Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) проф. д-р Никола Белев, но не знаех, че българските ветеринарни лекари имат химн и 14 декември е техния официален празник. Имах обща информация за българската ветеринарна служба. В миналото в някои случаи беше почти невъзможно да се разбере какво е разграничението между двете организации - Българския ветеринарен съюз и Съюза на ветеринарните лекари в България. Затова днешната среща беше много полезна, за да си изясня тези неща.

След водените разговори днес разбрахте ли, какво искаме да ни помогне Европейската федерация на ветеринарните лекари?

- Днешната среща беше много полезна, за да се изяснят нещата. Добих обща представа къде са трудностите, които вие изпитвате в момента. Не мисля, че веднага ще се намери разрешение на всички проблеми, но можем да ви помогнем за достигането на правилните решения.

Можем ли да разчитаме редовно да получаваме информационни материали от Европейската федерация на ветеринарните лекари за новата рубрика на списанието „Новини от FVE”?

- Разбира се за нас ще е удоволствие да ви предоставяме информацията. Това е много важно, тъй като по този начин ще използваме изданието на Българския ветеринарен съюз – списание „Ветеринарна практика“, за да комуникираме с българската ветеринарна общественост. Списанието ще бъде включено в нашия списък, за да ви предоставяме директно и редовно новини.

Кога можем да Ви очакваме отново в България?
- Надявам се да се върна скоро при Вас с нашия президент, евентуално април – май.
 (13.01.2017)
Уважаеми колеги,

Във връзка с публикуваното на 06.01.2016г. на сайта на БВС писмо на Председателя на БВС до Г-жа Десислава Танева – Министър на МЗХ, д-р Цветан Димитров - Зам. - Министър, Д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ и поетите ангажименти на проведената на 28.12.2016г. среща, на 11.01.2017г. се проведе заседание на УС на ДФ Земеделие, на което с Протокол №107/11.01.2017г. се взе решение за изплащане на всички задължения към регистрираните ветеринарни лекари.

Приложение:
1. Протокол №107;
2. Указания за прилагате на схема на държавна помощ;
 
От Ръководството


(06.01.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, Заместник-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.

От Ръководството(28.12.2016)

Уважаеми колеги,

Днес, 28.12.2016г. в Министерство на земеделието и храните се проведе работна среща на Председателя на БВС д-р Трифон Цветков с Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, Зам.-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев във връзка с изплащане труда на Регистрираните ветеринарни лекари /РВЛ/ изпълнили Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016г.

- Съгласно решение №106/27.12.2016г. на УС на ДФЗ е извършен трансфер на финансови средства по сметките на регистрираните ветеринарни лекари.

- Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, категорично пое ангажимент в рамките на мандата на това правителство да свика нов УС на ДФЗ за вземане на решение за изплащане на останалата част от дължимите суми, които ще бъдат изплатени през м.Януари 2017г.

От Ръководството(21.12.2016)
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БВС

Уважаеми колеги,

Публикуваме линк от пресконференцията на БВС в БТА проведена на 21.12.2016г.

www.bta.bg/bg/live/show/id/0_6yep1d8t

От Ръководството

 

 

 

 (19.12.2016)
На 21 декември, сряда, от 10.00 часа в БТА ще се състои пресконференция на Българския ветеринарен съюз /БВС/ на тема: Българският ветеринарен съюз сигнализира: Скандално! Защо практикуващище ветеринарни лекари, изпълнили държавната профилактична програма за 2016 г. няма да получат дължимото си възнаграждение?


(08.12.2016)
УВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
ПОЗДРАВЯВАМ ВИ ПО СЛУЧАЙ ПРОФЕСИНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК 14 ДЕКЕМВРИ И НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
НЕКА НОВАТА 2017 ГОДИНА БЪДЕ ПО-ЗДРАВА, ПО-УСПЕШНА И ПО-ПРЕСТИЖНА ЗА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА! НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И РАБОТИМ В ИМЕТО НА ГОЛЯМАТА НИ ОБЩА ЦЕЛ – ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ И ХОРАТА!
 
Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(03.12.2016)

 Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо  Изх.N7232-ЗЖКФ/02.12.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието и храните с копие до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" относно изплащане на финансови средства на регистрираните ветеринарни лекари и на акредитираните лаборатории за извършените от тях мероприятия и изследвания по Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за 2016г. съгласно схемата на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.

От Ръководството(27.11.2016)

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК

ДО ВСИЧКИ РВЛ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме писмо Изх.N6987-ЗЖКФ/23.11.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, относно предстоящото приключване в указаните срокове на извършените мероприятия за изпълнението на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за 2016 г.

От Ръководството(01.11.2016)

Уважаеми колеги,

В допълнение на публикация в сайта на БВС, раздел "Актуално"  от 25.10.2016г., ви уведомяваме, че с писмо Изх.N6432-ЗЖКФ/31.10.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се предоставя възможност на регистрираните ветеринарни лекари да започнат да изпълняват туберкулинизация на едрите преживни животни със закупен от тях диагностикум туберкулин за 2016г.

В срок до 30.11.2016г. следва да се изпълнят и отчетат всички мероприятия за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за 2016г., за да се извърши подготовката на документацията за изплащане труда на регистрираните ветеринарни лекари.

Приложение: Писмо на Изпълнителния директор на БАБХ  д-р Дамян Илиев

От Ръководството(25.10.2016)

Уважаеми колеги,

Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков изпрати имейл на 21.10.2016г. до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" и д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ със следния текст: " Изпълнението на Националната програма по-отношение на изследването на ЕПЖ за туберкулоза, няма да се изпълни в утвърдения срок - 30.11.2016г., поради липса на туберкулин.
За да не се допусне провал в изпълнението на това мероприятие, моля спешно да се предприемат съответните мерки за осигуряване закупуването на диагностикума туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари".

В отговор ви изпращаме одобрение от Министъра на земеделието и храните - г-жа Десислава Танева, относно постъпило искане от изпълнителния директор на БАБХ за закупуване на туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари за изпълнение на Държавна профилактична програма за 2016г. в частта туберкулинизация на говедата.

Приложение: Одобрение от Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева

От Ръководството


(04.10.2016)
До Областните колегии на Български Ветеринарен Съюз

Уважаеми председатели на ОК на БВС, чрез Вас поканваме всички ветеринарни специалисти от страната да уважат с присъствието си  10-то Юбилейно издание на Националното ветеринарномедицинско изложение Булвет Медика 2016, което ще се проведе от 13 до 16 Октомври 2016г. в гр.Стара Загора - Тракийски университет.

Приложение: Програма Булвет Медика 2016г.

От Ръководството(18.09.2016)

Уважаеми колеги,

След провелата се в София на 8 и 9 септември Конференция по въпросите на болестта „Заразен нодуларен дерматит“ (ЗНД) за която ви информирахме, Европейската комисия отменя наложените на България ограничения за търговия с охладено месо и мляко. Свободно, без допълнителни изисквания и ограничения може да се търгува мляко и млечни продукти, предназначени за човешка консумация, както и прясно месо от едри преживни животни. Когато млякото е предназначено за хранене на животни, условието е да преминало термична преработка, за да се намали риска от евентуално предаване на вируса на болестта.
 
Повече информация може да прочетете в прикачения файл.

От Ръководството«123»