Вход за членове:
Актуално
«123»

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(27.02.2017)

ДО                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ относно изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016-2018г. за 2017г. и представяне на документация за извършените от регистрираните ветеринарни лекари мероприятия през месец Декември 2016г. за представянето и в Държавен фонд "Земеделие" .

Приложения:

1.Писмо от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ;                                                                                                                                                   2.Приложение №1 - Справка за сключени договори за изпълнение на НППНКЛБЖЗ за 2017г.;
3.Приложение №2 - Становище на официалния ветеринарен лекар отговорен за здравеопазването на животните в съответната община за всеки РВЛ - Образец ЗХОЖКФ-183А;
4.Приложение №3 - Справка за съответствие на мероприятията;
5.Приложение №4 - Справка-електронен вариант на Образец ЗХОЖКФ-183А;
6.Приложение №5 -Списък на регистрираните ветеринарни лекари сключили договор,на които е издадено становище Образец ЗХОЖКФ-183А-Приложение-5;

От Ръководството(17.02.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме интервю на главния редактор на сп."Ветеринарна практика" д-р Иван Манга с Изпълнителния директор на FVE д-р Ян Ваартен.


Д-р Ваартен, каква информация имахте за Българския ветеринарен съюз преди днешната среща с неговото ръководство?
- Аз, зная че Българския ветеринарен съюз е създаден през 2008 г. и познавам бившия президент на Регионалната комисия за Европа при Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) проф. д-р Никола Белев, но не знаех, че българските ветеринарни лекари имат химн и 14 декември е техния официален празник. Имах обща информация за българската ветеринарна служба. В миналото в някои случаи беше почти невъзможно да се разбере какво е разграничението между двете организации - Българския ветеринарен съюз и Съюза на ветеринарните лекари в България. Затова днешната среща беше много полезна, за да си изясня тези неща.

След водените разговори днес разбрахте ли, какво искаме да ни помогне Европейската федерация на ветеринарните лекари?

- Днешната среща беше много полезна, за да се изяснят нещата. Добих обща представа къде са трудностите, които вие изпитвате в момента. Не мисля, че веднага ще се намери разрешение на всички проблеми, но можем да ви помогнем за достигането на правилните решения.

Можем ли да разчитаме редовно да получаваме информационни материали от Европейската федерация на ветеринарните лекари за новата рубрика на списанието „Новини от FVE”?

- Разбира се за нас ще е удоволствие да ви предоставяме информацията. Това е много важно, тъй като по този начин ще използваме изданието на Българския ветеринарен съюз – списание „Ветеринарна практика“, за да комуникираме с българската ветеринарна общественост. Списанието ще бъде включено в нашия списък, за да ви предоставяме директно и редовно новини.

Кога можем да Ви очакваме отново в България?
- Надявам се да се върна скоро при Вас с нашия президент, евентуално април – май.
 (13.01.2017)
Уважаеми колеги,

Във връзка с публикуваното на 06.01.2016г. на сайта на БВС писмо на Председателя на БВС до Г-жа Десислава Танева – Министър на МЗХ, д-р Цветан Димитров - Зам. - Министър, Д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ и поетите ангажименти на проведената на 28.12.2016г. среща, на 11.01.2017г. се проведе заседание на УС на ДФ Земеделие, на което с Протокол №107/11.01.2017г. се взе решение за изплащане на всички задължения към регистрираните ветеринарни лекари.

Приложение:
1. Протокол №107;
2. Указания за прилагате на схема на държавна помощ;
 
От Ръководството


(06.01.2017)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, Заместник-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.

От Ръководството(28.12.2016)

Уважаеми колеги,

Днес, 28.12.2016г. в Министерство на земеделието и храните се проведе работна среща на Председателя на БВС д-р Трифон Цветков с Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, Зам.-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев във връзка с изплащане труда на Регистрираните ветеринарни лекари /РВЛ/ изпълнили Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016г.

- Съгласно решение №106/27.12.2016г. на УС на ДФЗ е извършен трансфер на финансови средства по сметките на регистрираните ветеринарни лекари.

- Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, категорично пое ангажимент в рамките на мандата на това правителство да свика нов УС на ДФЗ за вземане на решение за изплащане на останалата част от дължимите суми, които ще бъдат изплатени през м.Януари 2017г.

От Ръководството(21.12.2016)
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БВС

Уважаеми колеги,

Публикуваме линк от пресконференцията на БВС в БТА проведена на 21.12.2016г.

www.bta.bg/bg/live/show/id/0_6yep1d8t

От Ръководството

 

 

 

 (19.12.2016)
На 21 декември, сряда, от 10.00 часа в БТА ще се състои пресконференция на Българския ветеринарен съюз /БВС/ на тема: Българският ветеринарен съюз сигнализира: Скандално! Защо практикуващище ветеринарни лекари, изпълнили държавната профилактична програма за 2016 г. няма да получат дължимото си възнаграждение?


(08.12.2016)
УВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
ПОЗДРАВЯВАМ ВИ ПО СЛУЧАЙ ПРОФЕСИНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК 14 ДЕКЕМВРИ И НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
НЕКА НОВАТА 2017 ГОДИНА БЪДЕ ПО-ЗДРАВА, ПО-УСПЕШНА И ПО-ПРЕСТИЖНА ЗА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА! НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И РАБОТИМ В ИМЕТО НА ГОЛЯМАТА НИ ОБЩА ЦЕЛ – ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ И ХОРАТА!
 
Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(03.12.2016)

 Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо  Изх.N7232-ЗЖКФ/02.12.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието и храните с копие до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" относно изплащане на финансови средства на регистрираните ветеринарни лекари и на акредитираните лаборатории за извършените от тях мероприятия и изследвания по Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за 2016г. съгласно схемата на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.

От Ръководството(27.11.2016)

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК

ДО ВСИЧКИ РВЛ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме писмо Изх.N6987-ЗЖКФ/23.11.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, относно предстоящото приключване в указаните срокове на извършените мероприятия за изпълнението на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за 2016 г.

От Ръководството(01.11.2016)

Уважаеми колеги,

В допълнение на публикация в сайта на БВС, раздел "Актуално"  от 25.10.2016г., ви уведомяваме, че с писмо Изх.N6432-ЗЖКФ/31.10.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се предоставя възможност на регистрираните ветеринарни лекари да започнат да изпълняват туберкулинизация на едрите преживни животни със закупен от тях диагностикум туберкулин за 2016г.

В срок до 30.11.2016г. следва да се изпълнят и отчетат всички мероприятия за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за 2016г., за да се извърши подготовката на документацията за изплащане труда на регистрираните ветеринарни лекари.

Приложение: Писмо на Изпълнителния директор на БАБХ  д-р Дамян Илиев

От Ръководството(25.10.2016)

Уважаеми колеги,

Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков изпрати имейл на 21.10.2016г. до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" и д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ със следния текст: " Изпълнението на Националната програма по-отношение на изследването на ЕПЖ за туберкулоза, няма да се изпълни в утвърдения срок - 30.11.2016г., поради липса на туберкулин.
За да не се допусне провал в изпълнението на това мероприятие, моля спешно да се предприемат съответните мерки за осигуряване закупуването на диагностикума туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари".

В отговор ви изпращаме одобрение от Министъра на земеделието и храните - г-жа Десислава Танева, относно постъпило искане от изпълнителния директор на БАБХ за закупуване на туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари за изпълнение на Държавна профилактична програма за 2016г. в частта туберкулинизация на говедата.

Приложение: Одобрение от Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева

От Ръководството


(04.10.2016)
До Областните колегии на Български Ветеринарен Съюз

Уважаеми председатели на ОК на БВС, чрез Вас поканваме всички ветеринарни специалисти от страната да уважат с присъствието си  10-то Юбилейно издание на Националното ветеринарномедицинско изложение Булвет Медика 2016, което ще се проведе от 13 до 16 Октомври 2016г. в гр.Стара Загора - Тракийски университет.

Приложение: Програма Булвет Медика 2016г.

От Ръководството(18.09.2016)

Уважаеми колеги,

След провелата се в София на 8 и 9 септември Конференция по въпросите на болестта „Заразен нодуларен дерматит“ (ЗНД) за която ви информирахме, Европейската комисия отменя наложените на България ограничения за търговия с охладено месо и мляко. Свободно, без допълнителни изисквания и ограничения може да се търгува мляко и млечни продукти, предназначени за човешка консумация, както и прясно месо от едри преживни животни. Когато млякото е предназначено за хранене на животни, условието е да преминало термична преработка, за да се намали риска от евентуално предаване на вируса на болестта.
 
Повече информация може да прочетете в прикачения файл.

От Ръководството(13.09.2016)

Уважаеми колеги,

 
Днес, 09.09.2016 г. в София, Резиденция Бояна министърът на земеделието и храните Десислава Танева и еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витенис Андрюкайтис откриха министерска конференция относно заболяването Заразен нодуларен дерматит в Европа. В срещата участваха министри и държавни ветеринарно санитарни инспектори от 19 страни. Тя бе инициирана от МЗХ и ЕК. На срещата бяха обсъдени възможностите за изменение на европейското законодателство касаещо мерките и ограниченията за справяне с болестта.
- България е добър модел за борба със Заразния нодуларен дерматит и насърчавам другите страни да го следват, заяви еврокомисар Андрюкайтис.
 
От Ръководството(14.07.2016)
Уважаеми колеги,
Както Ви информирахме на 28.04.2016г. за сроковете, за изплащането на дължимите суми, свързани с мероприятията от месец декември 2015г., на 13.07.2016г. УС на ДФ”Земеделие” утвърди останалата част от сумата в размер на
1 972 000 лв., които ще бъдат преведени по сметките на регистрираните ветеринарни лекари.
Във връзка със завършването на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит, уведомяваме всички колеги спешно да приключат оформянето на отчетните документи и въвеждането на данните в ИС на БАБХ в срок до 18.07.2016г., съгласно Указания утвърдени със заповед РД 11-736/28.04.2016г. на ИД на БАБХ, за да могат своевременно да се подготвят документите за разплащането.
От Ръководството


(28.04.2016)
Уважаеми колеги,

Днес, 28.04.2016г. започва ваксинацията срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит, която ще се провежда съгласно утвърдения план.

На 27.04.2016г. Правителството утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016-2018 г. В нея са предвидени и обезщетения при унищожаване на заразени и контактни животни и продукти от тях. Средствата за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразните болести и за изплащането на обезщетенията се осигуряват от републиканския бюджет и ДФ „Земеделие”.
Във връзка с изпълнение на Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози по чл. 118 от ЗВД, сключено Споразумение № 185 от 23.11.2015 г. между ДФЗ и БАБХ, с което се регламентира предоставянето на средства за прилагане на Схема на държавна помощ № SA.42240 (2015/XA) „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма (ДПП) и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните (ПНЛБЖ)” и Писмо с вх. № 7176/25.04.2016 г. от Българския ветеринарен съюз с предложение за сключване на договор между ОДБХ и РВЛ е одобрен образец на този договор.
В чл.2, ал.7 от договора е посочено: „Заплащането за извършване на ваксинация на ЕПЖ срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит за 2016 г. ще се извърши от БАБХ по цени определени в Тарифата по чл. 46в, ал. 1 от ЗВД след представяне на съответните отчетни документи.”
Във връзка с изплащането на мероприятията по ДПП извършени през месец декември 2015г., Министъра на Земеделието и храните Г-жа Десислава Танева е подписала разпореждане за изплащане на 55% от дължимите суми, които ще бъдат утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ в първите работни дни след празниците. Останалата част от сумата ще бъде преведена след приключване на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит.
Изплащане на мероприятията по програмата за 2016г. ще се извършват от датата на приемането Тарифа 2016-2018г.

Приложение:
1. Образец на договор между ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари с предмет: „Ред за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози (ППНКЛБЖЗ), в частта определена за изпълнение от регистрираните ветеринарни лекари”.
2. Листовка за приложение на ваксината срещу Заразен нодуларен дерматит.

От Ръководството


(20.04.2016)

Уважаеми колеги, възражението на Българския ветеринарен съюз по отношение на промените в ЗВД от 04 февруари 2016г. не стигна до Конституционния съд, защото днес Народното събрание прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с които отмени чл.46л, ал.2. Мотивите са, че тази алинея противоречи на ЗСОВЛБ, а членството на всички, които практикуват професията ветеринарен лекар в съсловната организация е задължително.

Правителството предостави допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. в размер на 14,490 млн. лв. за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, за изплащане на обезщетения на собственици на принудително убити едри преживни животни и за суровини, добити от тях. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година.Съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, ще бъдат обезщетени собствениците на убитите животни в констатираните 13 огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни на територията на областите Хасково, Стара Загора и Пловдив. От това заболяване са засегнати 537 говеда в 13 ферми. С цел овладяване разпространението на заболяването, във всички засегнати обекти е необходимо животните, показали клинични признаци, и контактните с тях, да бъдат умъртвявани по хуманен начин. Епизоотичната ситуация в съседните Турция, Гърция и Република Македония се усложнява и във връзка с бързото разпространение на болестта е създадена организация за повишена епизоотична готовност в областите, граничещи с тези страни.
На проведената среща на 19.04.2016г. в Министерството на земеделието и храните с участието на Председателя на БВС беше взето решение да бъде извършена ваксинация срещу Заразен нодуларен дерматит/ЗНД/ на всички едри преживни животни в областите Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Пловдив, и всички южни общини на областите Бургас, Кърджали, Смолян, Благоевград, като за целта ще бъдат осигурени 350хил. дози ваксина.
На 21.04.2016г. в МЗХ ще се проведе консултативен съвет по животновъдство за набелязване на мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит.
Уважаеми колеги, очаквайте указания във връзка с изпълнението на приетите мерки.

Приложение: Заповед на Министъра на земеделието и храните РД 09-219/19.04.2016г.

От Ръководството


(18.04.2016)
До Председателите на ОК на БВС - всички

Уважаеми колеги,

В цялата страна ще се проведат обучения на млекопроизводители и извънредни областни консултативни съвети по животновъдство.
Заседанията на консултативните съвети ще се проведат след обученията с единствена точка в дневния ред запознаване със заболяването Заразен Нодуларен Дерматит. Стопаните ще получат информация, както за сиптоматиката, така и за мерките, които да предприемат.

Моля за Вашето задължително участие в работата на извънредните областни консултативни съвети по животновъдство.

В приложения файл: График за провеждане на заседанията по области

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС

 (15.04.2016)

Уважаеми колеги,

Днес, 15.04.2016г. в Държавен вестник, брой 30 е публикувано Постановление №78 на Министерският съвет  във връзка с Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

В прикачения файл: Постановление №78

От Ръководството

 «123»