Вход за членове:
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Издател:

д-р Трифон Цветков

Отговорен редактор:

д-р Трифон Цветков

Главен редактор:

д-р Милена Кръстанова

Членове:
1. Чл.-кор. проф. д-р Христо Найденски д. в. м. н.
2. Проф. д-р Георги Георгиев д. в. м. н.
3. Проф. д-р Илия Цачев д. в. м. н.
4. Проф. д-р Мишо Христовски д. в. м. н.
5. Проф. д-р Райко Пешев д. в. м. н.
6. Доц. д-р Добри Ярков д. в. м.
7. Доц. д-р Красимира Генова д. в. м.
8. Доц. д-р Костадин Кънчев д. в. м.
9. Проф. д-р Тодор Стоянчев д. в. м.
10. Д-р Димитър Яновски д. в. м.
11. Д-р Иво Сираков д. в. м.
12. Д-р Йордан Господинов
13. Д-р Мирослав Първанов