Вход за членове:
Архив актуално 2016
«12»

(28.12.2016)

Уважаеми колеги,

Днес, 28.12.2016г. в Министерство на земеделието и храните се проведе работна среща на Председателя на БВС д-р Трифон Цветков с Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, Зам.-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев във връзка с изплащане труда на Регистрираните ветеринарни лекари /РВЛ/ изпълнили Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016г.

- Съгласно решение №106/27.12.2016г. на УС на ДФЗ е извършен трансфер на финансови средства по сметките на регистрираните ветеринарни лекари.

- Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, категорично пое ангажимент в рамките на мандата на това правителство да свика нов УС на ДФЗ за вземане на решение за изплащане на останалата част от дължимите суми, които ще бъдат изплатени през м.Януари 2017г.

От Ръководството(21.12.2016)
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БВС

Уважаеми колеги,

Публикуваме линк от пресконференцията на БВС в БТА проведена на 21.12.2016г.

www.bta.bg/bg/live/show/id/0_6yep1d8t

От Ръководството

 

 

 

 (19.12.2016)
На 21 декември, сряда, от 10.00 часа в БТА ще се състои пресконференция на Българския ветеринарен съюз /БВС/ на тема: Българският ветеринарен съюз сигнализира: Скандално! Защо практикуващище ветеринарни лекари, изпълнили държавната профилактична програма за 2016 г. няма да получат дължимото си възнаграждение?


(08.12.2016)
УВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
ПОЗДРАВЯВАМ ВИ ПО СЛУЧАЙ ПРОФЕСИНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК 14 ДЕКЕМВРИ И НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
НЕКА НОВАТА 2017 ГОДИНА БЪДЕ ПО-ЗДРАВА, ПО-УСПЕШНА И ПО-ПРЕСТИЖНА ЗА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА! НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И РАБОТИМ В ИМЕТО НА ГОЛЯМАТА НИ ОБЩА ЦЕЛ – ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ И ХОРАТА!
 
Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(03.12.2016)

 Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо  Изх.N7232-ЗЖКФ/02.12.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието и храните с копие до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" относно изплащане на финансови средства на регистрираните ветеринарни лекари и на акредитираните лаборатории за извършените от тях мероприятия и изследвания по Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за 2016г. съгласно схемата на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.

От Ръководството(27.11.2016)

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК

ДО ВСИЧКИ РВЛ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме писмо Изх.N6987-ЗЖКФ/23.11.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, относно предстоящото приключване в указаните срокове на извършените мероприятия за изпълнението на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за 2016 г.

От Ръководството(01.11.2016)

Уважаеми колеги,

В допълнение на публикация в сайта на БВС, раздел "Актуално"  от 25.10.2016г., ви уведомяваме, че с писмо Изх.N6432-ЗЖКФ/31.10.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се предоставя възможност на регистрираните ветеринарни лекари да започнат да изпълняват туберкулинизация на едрите преживни животни със закупен от тях диагностикум туберкулин за 2016г.

В срок до 30.11.2016г. следва да се изпълнят и отчетат всички мероприятия за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за 2016г., за да се извърши подготовката на документацията за изплащане труда на регистрираните ветеринарни лекари.

Приложение: Писмо на Изпълнителния директор на БАБХ  д-р Дамян Илиев

От Ръководството(25.10.2016)

Уважаеми колеги,

Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков изпрати имейл на 21.10.2016г. до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" и д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ със следния текст: " Изпълнението на Националната програма по-отношение на изследването на ЕПЖ за туберкулоза, няма да се изпълни в утвърдения срок - 30.11.2016г., поради липса на туберкулин.
За да не се допусне провал в изпълнението на това мероприятие, моля спешно да се предприемат съответните мерки за осигуряване закупуването на диагностикума туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари".

В отговор ви изпращаме одобрение от Министъра на земеделието и храните - г-жа Десислава Танева, относно постъпило искане от изпълнителния директор на БАБХ за закупуване на туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари за изпълнение на Държавна профилактична програма за 2016г. в частта туберкулинизация на говедата.

Приложение: Одобрение от Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева

От Ръководството


(04.10.2016)
До Областните колегии на Български Ветеринарен Съюз

Уважаеми председатели на ОК на БВС, чрез Вас поканваме всички ветеринарни специалисти от страната да уважат с присъствието си  10-то Юбилейно издание на Националното ветеринарномедицинско изложение Булвет Медика 2016, което ще се проведе от 13 до 16 Октомври 2016г. в гр.Стара Загора - Тракийски университет.

Приложение: Програма Булвет Медика 2016г.

От Ръководството(18.09.2016)

Уважаеми колеги,

След провелата се в София на 8 и 9 септември Конференция по въпросите на болестта „Заразен нодуларен дерматит“ (ЗНД) за която ви информирахме, Европейската комисия отменя наложените на България ограничения за търговия с охладено месо и мляко. Свободно, без допълнителни изисквания и ограничения може да се търгува мляко и млечни продукти, предназначени за човешка консумация, както и прясно месо от едри преживни животни. Когато млякото е предназначено за хранене на животни, условието е да преминало термична преработка, за да се намали риска от евентуално предаване на вируса на болестта.
 
Повече информация може да прочетете в прикачения файл.

От Ръководството(13.09.2016)

Уважаеми колеги,

 
Днес, 09.09.2016 г. в София, Резиденция Бояна министърът на земеделието и храните Десислава Танева и еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витенис Андрюкайтис откриха министерска конференция относно заболяването Заразен нодуларен дерматит в Европа. В срещата участваха министри и държавни ветеринарно санитарни инспектори от 19 страни. Тя бе инициирана от МЗХ и ЕК. На срещата бяха обсъдени възможностите за изменение на европейското законодателство касаещо мерките и ограниченията за справяне с болестта.
- България е добър модел за борба със Заразния нодуларен дерматит и насърчавам другите страни да го следват, заяви еврокомисар Андрюкайтис.
 
От Ръководството(14.07.2016)
Уважаеми колеги,
Както Ви информирахме на 28.04.2016г. за сроковете, за изплащането на дължимите суми, свързани с мероприятията от месец декември 2015г., на 13.07.2016г. УС на ДФ”Земеделие” утвърди останалата част от сумата в размер на
1 972 000 лв., които ще бъдат преведени по сметките на регистрираните ветеринарни лекари.
Във връзка със завършването на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит, уведомяваме всички колеги спешно да приключат оформянето на отчетните документи и въвеждането на данните в ИС на БАБХ в срок до 18.07.2016г., съгласно Указания утвърдени със заповед РД 11-736/28.04.2016г. на ИД на БАБХ, за да могат своевременно да се подготвят документите за разплащането.
От Ръководството


(28.04.2016)
Уважаеми колеги,

Днес, 28.04.2016г. започва ваксинацията срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит, която ще се провежда съгласно утвърдения план.

На 27.04.2016г. Правителството утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016-2018 г. В нея са предвидени и обезщетения при унищожаване на заразени и контактни животни и продукти от тях. Средствата за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразните болести и за изплащането на обезщетенията се осигуряват от републиканския бюджет и ДФ „Земеделие”.
Във връзка с изпълнение на Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози по чл. 118 от ЗВД, сключено Споразумение № 185 от 23.11.2015 г. между ДФЗ и БАБХ, с което се регламентира предоставянето на средства за прилагане на Схема на държавна помощ № SA.42240 (2015/XA) „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма (ДПП) и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните (ПНЛБЖ)” и Писмо с вх. № 7176/25.04.2016 г. от Българския ветеринарен съюз с предложение за сключване на договор между ОДБХ и РВЛ е одобрен образец на този договор.
В чл.2, ал.7 от договора е посочено: „Заплащането за извършване на ваксинация на ЕПЖ срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит за 2016 г. ще се извърши от БАБХ по цени определени в Тарифата по чл. 46в, ал. 1 от ЗВД след представяне на съответните отчетни документи.”
Във връзка с изплащането на мероприятията по ДПП извършени през месец декември 2015г., Министъра на Земеделието и храните Г-жа Десислава Танева е подписала разпореждане за изплащане на 55% от дължимите суми, които ще бъдат утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ в първите работни дни след празниците. Останалата част от сумата ще бъде преведена след приключване на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит.
Изплащане на мероприятията по програмата за 2016г. ще се извършват от датата на приемането Тарифа 2016-2018г.

Приложение:
1. Образец на договор между ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари с предмет: „Ред за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози (ППНКЛБЖЗ), в частта определена за изпълнение от регистрираните ветеринарни лекари”.
2. Листовка за приложение на ваксината срещу Заразен нодуларен дерматит.

От Ръководството


(20.04.2016)

Уважаеми колеги, възражението на Българския ветеринарен съюз по отношение на промените в ЗВД от 04 февруари 2016г. не стигна до Конституционния съд, защото днес Народното събрание прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с които отмени чл.46л, ал.2. Мотивите са, че тази алинея противоречи на ЗСОВЛБ, а членството на всички, които практикуват професията ветеринарен лекар в съсловната организация е задължително.

Правителството предостави допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. в размер на 14,490 млн. лв. за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, за изплащане на обезщетения на собственици на принудително убити едри преживни животни и за суровини, добити от тях. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година.Съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, ще бъдат обезщетени собствениците на убитите животни в констатираните 13 огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни на територията на областите Хасково, Стара Загора и Пловдив. От това заболяване са засегнати 537 говеда в 13 ферми. С цел овладяване разпространението на заболяването, във всички засегнати обекти е необходимо животните, показали клинични признаци, и контактните с тях, да бъдат умъртвявани по хуманен начин. Епизоотичната ситуация в съседните Турция, Гърция и Република Македония се усложнява и във връзка с бързото разпространение на болестта е създадена организация за повишена епизоотична готовност в областите, граничещи с тези страни.
На проведената среща на 19.04.2016г. в Министерството на земеделието и храните с участието на Председателя на БВС беше взето решение да бъде извършена ваксинация срещу Заразен нодуларен дерматит/ЗНД/ на всички едри преживни животни в областите Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Пловдив, и всички южни общини на областите Бургас, Кърджали, Смолян, Благоевград, като за целта ще бъдат осигурени 350хил. дози ваксина.
На 21.04.2016г. в МЗХ ще се проведе консултативен съвет по животновъдство за набелязване на мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит.
Уважаеми колеги, очаквайте указания във връзка с изпълнението на приетите мерки.

Приложение: Заповед на Министъра на земеделието и храните РД 09-219/19.04.2016г.

От Ръководството


(18.04.2016)
До Председателите на ОК на БВС - всички

Уважаеми колеги,

В цялата страна ще се проведат обучения на млекопроизводители и извънредни областни консултативни съвети по животновъдство.
Заседанията на консултативните съвети ще се проведат след обученията с единствена точка в дневния ред запознаване със заболяването Заразен Нодуларен Дерматит. Стопаните ще получат информация, както за сиптоматиката, така и за мерките, които да предприемат.

Моля за Вашето задължително участие в работата на извънредните областни консултативни съвети по животновъдство.

В приложения файл: График за провеждане на заседанията по области

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС

 (15.04.2016)

Уважаеми колеги,

Днес, 15.04.2016г. в Държавен вестник, брой 30 е публикувано Постановление №78 на Министерският съвет  във връзка с Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

В прикачения файл: Постановление №78

От Ръководството

 (06.04.2016)
Уважаеми колеги,

Днес, 06.04.2016г. Министерския съвет прие Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. С нея се определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове животни, съгласно Програмата. Това включва ваксинации, вземане на проби, алергични изследвания, прегледи на пчелни семейства, клинични обследвания на животновъдни обекти и др., както и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти.

Очаквайте публикуване на постановление на Министерския съвет в Държавен вестник.

От Ръководството

 (30.03.2016)

Днес, 30.03.2016г. ръководството на Българския ветеринарен съюз, съгласува окончателно съвместно изготвения между БВС и МЗХ проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Предстои приемането на Постановлението от Министерски съвет.

В прикачения файл: Тарифа

От Ръководството


(26.02.2016)
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.5 от Устава на БВС и решение №10 от 20.02.2016г. на НС, свиквам редовно общо събрание на Български ветеринарен съюз на 26.03.2016 г. от 10.30часа в гр. София, х-л „Експо“, бул.“Цариградско шосе“ 149, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на НС за 2015г.
2. Отчет на Председателя на ККПЕ за 2015г.
3. Избор на Председател на ККПЕ.
4. Приемане на Бюджета на БВС за 2016г.
5. Промени в Устава на БВС.
6. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 9.30 часа.
Местоположението на залата, може да видите в следния линк:
http://www.bgmaps.com/link/92B9D6FB57F056A07ECC1CE2B6C6DDF9Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(16.02.2016)
Българския ветеринарен съюз отбеляза в своето изявление публикувано на 12.02.2016г. на нашият сайт, че за всички лобистки промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са в нарушение на Конституцията на Република България, ще сезира по съответния законов ред Конституционния съд. Днес това беше съобщено и в изявление от Президентството на Република България. Представяме Ви съобщение публикувано на страницата на Президенството:
Държавният глава Росен Плевнелиев обнародва Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, приет на 4 февруари 2016 г. от Народното събрание, но ще сезира Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на един от приетите текстове. Обнародването на закона ще позволи да влязат в сила законовите мерки, които целят предотвратяване на възникването на широкомащабно разпространение на инфекциозни заболявания сред животните, ограничаване на незаконния внос, търговия и придвижване на неидентифицирани животни с неясен произход и неизяснен здравен статус. Приетите промени ще позволят своевременно и по-дългосрочно планиране и осигуряване в бъдеще на дейностите по профилактика на болестите по животните и на необходимите средства за тяхната диагностика и превенция, както и навременното изпълнение на мерките за надзор, контрол и ликвидиране на болести по тях. Президентът винаги е подкрепял връзката на науката с бизнеса, защото висшето образование не трябва да е откъснато от практиката, а държавата следва да създаде условия за това. Качеството на обучението на ветеринарните медици безспорно зависи от теоретичните познания и практическите умения на преподавателите във висшите училища, в които се осъществява този вид обучение. Законът обаче ограничава възможността и правото на преподавателите по ветеринарна медицина да членуват в съсловната им организация. Създават се различни правни условия за лица, които осъществяват ветеринарномедицинска дейност, без да са ясни мотивите за това. С разпоредбата на чл. 46 л се предоставя възможност за осъществяване на ветеринарномедицински дейности - ветеринарномедицинска наука, лабораторна дейност, диагностика и експертиза във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище. Лицата, които ще осъществяват ветеринарномедицинската дейност в тези обекти обаче, не членуват в Българския ветеринарен съюз. В същото време, законът предвижда, че ветеринарните лекари могат да упражняват ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение, ако са вписани в определен регистър и членуват в Съюза.Воден от тези съображения държавният глава ще сезира Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 46 л, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”
От Ръководството


«12»