Вход за членове:
Архив новини 2016
«12»

(23.12.2016)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от Министерския съвет  на Република България във връзка с проведена среща на 21.12.2016г.

От Ръководството(21.12.2016)

Уважаеми колеги,

Публикуваме жалба от Български Ветеринарен Съюз до Върховен административен съд срещу Акта на министъра на земеделието и храните (в оставка), г-жа Десислава Танева.

От Ръководството(17.12.2016)
На основание чл. 27, ал. 1 и във връзка с чл.27, ал.3 от Устава на БВС, свиквам ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС на 20.12.2016г./вторник/ от 10.30ч. в гр. Лясковец, обл. Велико Търново, хотел „Лесопарка” при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на мерки против решенията от заседанието на УС на ДФЗ съгласно Протокол №105/14.12.2016г., относно заплащането на РВЛ във връзка с изпълнението на мерките по Държавна профилактична програма за 2016г.
Докладва:
д-р Петър Дойчев
Зам.-председател на БВС

2. Обсъждане и приемане на последния работен вариант на "Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България"
Докладва:
д-р Румен Стоянов
Зам.-председател на БВС

3. Разни

Приложения: Материали по т.1 от дневния ред
                          Материали по т.2 от дневния ред

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС
 
 


(14.12.2016)
ОБЯВА
На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 21.12.2016г./сряда/, което ще се проведе в гр. Велико Търново, зала ОДБХ, ул. „Славянска № 5“ ( в близост до пожарната) от 10.30 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода от 28.09.2016г. до 20.12.2016г.;
2. Разглеждане на жалби, сигнали и запитвания в ККПЕ;
3. Разни.

С уважение:
д-р Тодор Тодоров
Временно изпълняващ длъжността Председател на ККП
Е


(14.12.2016)

Уважаеми колеги,

Публикуваме поздравителен адрес от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, д-р Дамян Илиев по случай Деня на ветеринарномедицинския специалист.

От Ръководството(08.12.2016)

Уважаеми колеги,

От името на ръководството на Българския Ветеринарен Съюз имам честта да Ви уведомя, че на 14.12.2016г. /сряда/ съвместно с Българска агенция по безопастност на храните се организира тържество по случай Деня на ветеринарномедицинския специалист и предстоящите коледни и новогодишни празници.

Официалната вечеря ще се състои от 19.00 ч. в Ресторанта на парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка № 25, гр.София.

Цена на куверта - 23.00 лева.

Моля, желаещите да присъстват на тържеството да потвърдят присъствието си най-късно до 11.12.2016 г. на тел. 0887 87 69 69 - Паулина Станимирова и имейл bvsbg@abv.bg.

Поздрави,
Паулина Станимирова
Адм. секретар на НС на БВС(10.11.2016)
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК

ДО ВСИЧКИ РВЛ ИЗПЪЛНЯВАЩИ Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонози за 2016г.

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме писмо на БАБХ до БВС относно изпълнението на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонози за 2016г. с приложение таблици за разпределение на пробите, които трябва да бъдат взети и изпратени до лабораториите за изследване за бруцелоза по метода Розбенгал от животните отглеждани на територията на съответното ОДБХ.

Моля, свържете се с директорите на ОБДХ и набележете мерки за изпълнението на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонози за 2016г. в утвърдения срок - 30.11.2016г.

От Ръководството


(08.11.2016)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев относно актуализация на регистрите по чл.32 от Закона за ветеринарномедицинска дейност.

От Ръководството(06.10.2016)
На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от Устава на БВС, свиквам OTКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС в гр. Стара Загора, Тракийски университет, което ще се проведе в рамките на програмата на Булвет Медика 2016 за която сте информирани от сайта на БВС (bvsbg.com), при следния дневен ред:

1. На 13.10.2016г. от 14.00ч. в зала № 9 – дискусия на тема "Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България"
 
Докладва:
д-р Румен Стоянов
Зам.-председател на БВС

2. На 14.10.2016г. от 14.00ч. в зала № 7 – среща на Председателите на ОК и Членовете на НС на БВС с ръководството на Централно управление на БАБХ и началниците на отдели “Здравеопазване на животните“ на ОДБХ в страната за обсъждане на актуални проблеми в здравеопазването и имунопрофилактиката на животните в страната.

За 13.10.2016г. е осигурена нощувка в хотел „Верея“ гр.Стара Загора бул.“Цар Симеон Велики“ 100. Председателите на ОК и Членоветe на НС да потвърдят присъствието си с цел разпределението за настаняване в хотела в срок до 11.10.2016г. /вторник/.
Линк към сайта на хотела: http://www.hotel-vereya.com/

Приложение: Материали по т.1 от дневния ред

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС


(27.09.2016)
РЕДОВНА СЕСИЯ НА СУФ
На основание чл.14 ал.1 и чл.15 ал.2 от Правилника за управление на фондовете, свиквам редовна сесия на СУФ на 14.10.2016г. от 14.00ч. в гр. Стара Загора, Тракийски университет, зала №11 при следния дневен ред:

1. Разглеждане искане от д-р Николай Боянов, ОК на БВС Пловдив

2. Разглеждане искане от зам.председателя на НС на БВС д-р Румен Стоянов

3. Разглеждане искане от ОК на БВС гр.Велико Търново

4. Разни


Председател на СУФ

Д-р Петър Дойчев


(26.09.2016)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо, относно Наредба №64/16.05.2006г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност.

От Ръководството(19.09.2016)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо с изх.номер 5414-ЗЖКФ/14.09.2016г. на изп.директор на БАБХ д-р Дамян Илиев относно спазване на изискванията, разписани в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От Ръководството


(15.09.2016)
На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 27.09.2016г./вторник/, което ще се проведе в гр. Велико Търново, зала ОДБХ, ул. „Славянска № 5“ ( в близост до пожарната) от 10.30 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода от 16.06.2016г. до 27.09.2016г.;
2. Разглеждане на жалби, сигнали и запитвания в ККПЕ;
3. Разни.

С уважение:
д-р Тодор Тодоров
Временно изпълняващ длъжността Председател на ККПЕ


(17.08.2016)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков и споразумение между БАБХ и БВС.

От Ръководството

 (03.08.2016)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо до Изп.директор на БАБХ д-р Дамян Илиев относно контрол на скитащите кучета в България.

От Ръководството


(22.07.2016)
Уважаеми колеги,

Публикуваме официално съобщение на Сева Анимал Хелт България ЕООД относно временното спиране на Velactis, както и упътване за начина на изтеглянето му от пазара.

От Ръководството(13.07.2016)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо до Изп.директор на БАБХ д-р Дамян Илиев относно епизоотологичния статус на пчелната популация в България.

От Ръководството


(09.06.2016)
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС – ВСИЧКИ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС НА БВС – ВСИЧКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ККПЕ Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОККПЕ – ВСИЧКИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо Изх.№070/09.05.2016г. до г-жа Десислава Танева – Министър на земеделието и храните и д-р Дамян Илиев – изп.директор на БАБХ, относно условията за упражняване на ветеринарномедицинска практика съгласно чл.25 от ЗВД и чл.2 ал.1 от ЗСОВЛБ и в изпълнение на:
 
-Решения №10 и №16 на ОС на БВС от 26.03.2016г.
-Решение №2/Протокол №37 от заседание на НС на БВС проведено на 21.05.2016г.

Моля, в срок до 30.06.2016г. председателите на Областните колегии да представят в съответните ОДБХ удостоверение, което отразява актуалното състояние от регистъра на членовете на Областните колегии на БВС по смисъла на чл.22 ал.1 от ЗСОВЛБ.

Приложение: Образец на удостоверение;

С уважение:
Д-р Трифон Цветков

Председател на НС на БВС


(07.06.2016)
ОБЯВА
На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 15.06.2016г./сряда/, което ще се проведе в гр. Велико Търново, зала ОДБХ, ул. „Славянска № 5“ ( в близост до пожарната) от 10.30 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода 11.03.2016г. до 15.06.2016г.;
2. Вземане на решения свързани с решения от проведен НС на БВС на 21.05.2016 г.;
3. Разглеждане на жалби, сигнали и запитвания в ККПЕ;
4. Разни.

С уважение:
д-р Тодор Тодоров
Председател на ККПЕ


(06.06.2016)

Уважаеми колеги,

Многократно ви информирахме за несъответствия и разминавания при изготвянето на документите за извършване на плащанията по ДПП, които затрудняват своевременното извършване на плащанията.

Приложение: Файл от Държавен фонд земеделие за несъответствие в банковите сметки на РВЛ.

От Ръководството«12»