Вход за членове:
Архив актуално 2008

 
(08.12.2009)
Днес 8.12.2008 г. в Кабинета на Министъра на земеделието и храните беше подписан Годишния рамков договор за 2009г. при условията на решението на НС на БВС от 28.11.2008г.. Договора беше подписан от Председателя на НС на БВС Д-р Трифон Цветков и Министъра на земеделието и храните г-н Валери Цветанов в присъствието на Заместник министъра инж. Димитър Пейчев и Генералния директор на НВМС Д-р Йордан Войнов.

(16.12.2008)
Заседание на консултативния съвет В изпълнение на решение №3 от28.11.2008г. на НС на БВС консултативен съвет на работни срещи от 16.12.2008г. до 21.12.2008г. ще обсъдят и изработят становище относно...

(23.11.2008)
Ред и условия за законосъобразност на решения на Областните колегии на БВС по § 1 „Допълнителни разпоредби" на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България за предоставяне за безвъзмездно ползване на ветеринарните лечебници държавна собственост на практикуващите ветеринарни лекари

(03.10.2008)
Проект на кодекс, разработен от Комисията по ветеринарномедицинска практика и професионална защита

(25.09.2008)
Покана от омбудсмана до председателя на БВС д-р Трифон Цветков

(20.09.2008)
Проект на становище на БВС относно :
ПРОЕКТО - НАРЕДБА
За изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обема на ветеринарномедициската дейност, която може да се извършва в тях.

(08.09.2008)
От: Председателя на Националния съвет на Българския ветеринарен съюз, относно публикация на вестник „Български фермер" за извършване на ваксинация и обезпаразитяване на бездомни и отглеждани на открито кучета в град София

(08.09.2008)
От постоянната комисия по изготвяне на Кодекс за добра ветеринарна практика и професионална етика към Националния съвет на Българския ветеринарен съюз

(10.07.2008)
Всяка областна комисия на БВС може да образува група към съответния GSM номер на председателя, като се включат всички практикуващи лекари при същите условия, които ползват председателите на областните колегии.