Вход за членове:
Актуално
Уважаеми колеги,
Както Ви информирахме на 28.04.2016г. за сроковете, за изплащането на дължимите суми, свързани с мероприятията от месец декември 2015г., на 13.07.2016г. УС на ДФ”Земеделие” утвърди останалата част от сумата в размер на
1 972 000 лв., които ще бъдат преведени по сметките на регистрираните ветеринарни лекари.
Във връзка със завършването на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит, уведомяваме всички колеги спешно да приключат оформянето на отчетните документи и въвеждането на данните в ИС на БАБХ в срок до 18.07.2016г., съгласно Указания утвърдени със заповед РД 11-736/28.04.2016г. на ИД на БАБХ, за да могат своевременно да се подготвят документите за разплащането.
От Ръководството