Вход за членове:
Актуално

ДО                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ относно изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016-2018г. за 2017г. и представяне на документация за извършените от регистрираните ветеринарни лекари мероприятия през месец Декември 2016г. за представянето и в Държавен фонд "Земеделие" .

Приложения:

1.Писмо от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до Директорите на ОДБХ;                                                                                                                                                   2.Приложение №1 - Справка за сключени договори за изпълнение на НППНКЛБЖЗ за 2017г.;
3.Приложение №2 - Становище на официалния ветеринарен лекар отговорен за здравеопазването на животните в съответната община за всеки РВЛ - Образец ЗХОЖКФ-183А;
4.Приложение №3 - Справка за съответствие на мероприятията;
5.Приложение №4 - Справка-електронен вариант на Образец ЗХОЖКФ-183А;
6.Приложение №5 -Списък на регистрираните ветеринарни лекари сключили договор,на които е издадено становище Образец ЗХОЖКФ-183А-Приложение-5;

От Ръководството

Ветеринарни новини

Уважаеми колеги,

Във връзка с провеждането на редовно общо събрание на Български Ветеринарен Съюз на 25.03.2017г. в гр.София, публикуваме отчета на Националния съвет на БВС за 2016г. и материали към него.

Приложения:

- Отчет на НС на БВС за 2016г.;

- Предложение за промени в Устава на БВС във връзка с въвеждането на годишен членски внос, приети на Национален съвет проведен на 28.01.2017г. в гр.София;

- Предложение за промени в Устава на БВС във връзка с въвеждането на орган за акредитация на продължаващото ветеринарно обучение, приети на Национален съвет проведен на 28.01.2017г. в гр.София;

От Ръководството