Вход за членове:
Актуално

Уважаеми колеги,

На 26.04.2017г. във връзка с писмо Изх.№2435-ЗЖКФ/24.04.2017г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се проведе работна среща в ЦУ на БАБХ на която беше представена презентация на тема „Първи и втори етап от изпълнението на План за действие на България за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко“, която ви предоставяме за информация.

Приложение: Презентация
 
От Ръководството

Ветеринарни новини
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Председателя на НС на БВС до Председателите на ОК:


Писмо с вх.№ 216/11.05.2017 г. от г-н Мартин Христов относно свидетелства за придвижване на птици-РВЛ
Заповед РД11-885/28.04.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ
Заповед РД11-092/02.05.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ


От Ръководството