Вход за членове:
Актуално
Уважаеми колеги,

Във връзка с публикуваното на 06.01.2016г. на сайта на БВС писмо на Председателя на БВС до Г-жа Десислава Танева – Министър на МЗХ, д-р Цветан Димитров - Зам. - Министър, Д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ и поетите ангажименти на проведената на 28.12.2016г. среща, на 11.01.2017г. се проведе заседание на УС на ДФ Земеделие, на което с Протокол №107/11.01.2017г. се взе решение за изплащане на всички задължения към регистрираните ветеринарни лекари.

Приложение:
1. Протокол №107;
2. Указания за прилагате на схема на държавна помощ;
 
От Ръководството
Ветеринарни новини
На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС на 28 януари /събота/ 2017 г., от 10,00 часа, в гр. София, в залата на хотел АТМ , бул. „ Цариградско шосе” № 131, при следния дневен ред:


1. Отчет за изпълнението на решенията от предишни заседания на НС;
 
Докладва: д-р Цветков
Председател на БВС

2. Информация за проведената работна среща на 12.01.2017г. на ръководството на БВС с Изпълнителния директор на FVE д-р Ян Ваартен;
 
Докладва: д-р Цветков
Председател на БВС

3. Обсъждане на предложенията за промени в Устава, които да бъдат докладвани за приемане от ОС на БВС;

Докладва: д-р М. Първанов
Председател на КНД
 
4. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. и на проекто-бюджета на БВС за 2017 г.
 
Докладва: д-р Цветков
Председател на БВС
 
5. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на БВС на 25.03.2017 г.
 
Докладва: д-р Цветков
Председател на БВС

6. Разни


Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА Б
ВС