Вход за членове:
Актуално
БВС и ТВМА

На 19 Декември на сайта на Турската Ветеринарно Медицинска Асоциация е публикувана информация за посещението им в България, която можете да прочетете тук.

Прилагаме превода на публикацията на български език.

В изпълнение на поетите ангажименти Ръководството на БВС изпрати проект на споразумение за партньорство между Българския Ветеринарен Съюз и Турската Ветеринарно Медицинска Асоциация.