Вход за членове:
Актуално
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС, ВСИЧКИ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС, ВСИЧКИ
ДО ККПЕ, ВСИЧКИ
ДО ОККПЕ, ВСИЧКИУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Публикуваме писмо изх. №027/13.07.2018 г. до Изпълнителният директор на БАБХ относно: Отчитане изпълнението на националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България в периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС/

 

Ветеринарни новини
     На 09.07.2018 г. в гр. София се проведе среща между ръководствата на БАБХ и БВС, на която бяха обсъдени въпроси свързани с повишаване координацията и взаимодействието между регистрираните ветеринарни лекари, държавните власти и официалните ветеринарни лекари във връзка със сложната епизотична обстановка в страната. Специално внимание беше отделено на конкретните мерки, които следват да бъдат изпълнявани по отношения на заболяванията: Африканска чума, Инфлуенца по птиците, Чума по дребните преживни животни, Заразен нодуларен дерматит и Синия език.
       В изпълнение на постигнатото споразумение между БАБХ и БВС, Изпълнителният директор д-р Дамян Илиев издаде заповед № РД 11-12-32, която публикуваме.