Вход за членове:
Актуално
Ветеринарни новини
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на Председателя на НС на БВС до Председателите на ОК:


Писмо с вх.№ 216/11.05.2017 г. от г-н Мартин Христов относно свидетелства за придвижване на птици-РВЛ
Заповед РД11-885/28.04.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ
Заповед РД11-092/02.05.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ


От Ръководството